Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Jaarverslag KBvG

Jaarverslag KBvG

Blog: Paul Otter

Het jaarverslag over 2017 van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is verschenen. Het verslag geeft een goede indruk van de thema’s die spelen. Minder ontruimingen en minder beslagen zijn mooie ontwikkelingen. Maar de dalende omzetten zijn reden tot zorg voor de Nederlandse rechtsstaat: als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun vak over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de politiek te zoeken naar een oplossing.

Minder dagvaardingen, ontruimingen en beslagen

In 2017 waren er weer minder ontruimingen dan in het voorgaande jaar. In 2015 waren er nog 10.000 ontruimingen, in 2016 waren dat er 8.100 en in 2017 5.400. In drie jaar tijd bijna een halvering van 10.000 naar 5.400 ontruimingen! Ook het aantal beslagen op inkomsten nam fors af, van 371.400 in 2016 naar 292.600 in 2017. En als laatste is ook het aantal dagvaardingen gedaald in 2017. Van 523.700 naar 404.500. Ondanks deze daling is het percentage dagvaardingen dat voor de zitting alsnog wordt ingetrokken gestegen.

Redenen voor daling

Voor deze dalingen zijn diverse redenen voor te noemen: de aantrekkende economie helpt, maar voornamelijk de gezamenlijke focus van de opdrachtgevers, gerechtsdeurwaarders en externe partijen zoals Vroeg Eropaf. Deze focus is vooral gericht op het voorkomen van ontruimingen en beslagen. Gerechtsdeurwaarders hebben met het in 2016 geïntroduceerde Digitaal Beslag Register (DBR) een flinke stap gemaakt. Het DBR geeft vóór dagvaarding inzage in de al gelegde beslagen en voorkomt dat een gerechtsdeurwaarder dagvaart, terwijl geen betaling mogelijk is.

Markt onder druk

Minder dagvaardingen, ontruimingen en beslagen hebben ook geresulteerd in lagere omzetten en minder gerechtsdeurwaarders. Juist door de verschuiving van dagvaarden, beslagleggen en ontruimen naar acties die deze maatregelen voorkomen daalt de omzet van de gerechtsdeurwaarder. Zijn werk is er niet minder om geworden maar de huidige tariefstructuur voorziet alleen in een betaling bij dagvaarding beslag of ontruiming. Een nieuwe rechtvaardiger tariefstructuur is dan ook broodnodig omdat ons vak en daarmee de rechtsstaat in Nederland onder druk staan.

Investeren

Ondanks dalende omzetten en teruglopende aantallen exploten hebben gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Ze hebben de mogelijkheden van een goede automatisering goed benut, bijvoorbeeld voor het DBR. Daarnaast heeft de KBvG zelf het initiatief genomen voor een preadvies over de beslagvrije voet bij een bankbeslag.

Eigen staart bijten

Al met al ontstaat er een beeld van een gerechtsdeurwaarder die zich in zijn eigen staart aan het bijten is. Met investeringen als het DBR en een preadvies bankbeslag nemen gerechtsdeurwaarders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgen zij voor minder beslagen en ontruimingen. De kosten daarvan en de omzetschade mogen ze zelf dragen. Het wordt tijd voor een nieuwe tariefstructuur, waarmee de gerechtsdeurwaarder een eerlijke beloning krijgt. Niet allen betaald worden voor dagvaarding, beslag of ontruiming maar ook voor het voorkomen daarvan en bijvoorbeeld het doormelden aan schuldhulpverleners. Daarmee wordt verdere innovatie en kwaliteit van de uitvoerende macht wordt geborgd!

Het volledige jaarverslag is te vinden op: https://www.kbvg.nl/2338/jaarverslag

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.