Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Is de deurwaarder verwerker van persoonsgegevens?

Is de deurwaarder verwerker van persoonsgegevens?

Gerechtsdeurwaarders verrichten incasso- en ambtelijke werkzaamheden in opdracht van schuldeisers. Opdrachtgevers stellen zich soms op het standpunt dat zij op grond van de wet (bijvoorbeeld artikel 3:18 van de Wet Financieel Toezicht) ‘verantwoordelijke’ zijn in de zin van ingevolge de AVG. En dat de gerechtsdeurwaarder ‘verwerker’ is krachtens diezelfde wet. Dit standpunt is niet juist. Zowel de opdrachtgever als de gerechtsdeurwaarder zijn verantwoordelijke in de zin van de WBP én de AVG.

Als de gerechtsdeurwaarder op zijn briefpapier en in opdracht van een schuldeiser naar buiten treedt, zowel in de minnelijke- als de gerechtelijke fase, dan doet de gerechtsdeurwaarder dat als zelfstandige autoriteit en valt hij bij het uitvoeren van zijn werk onder alle op hem van toepassing zijnde regelgeving. De gerechtsdeurwaarder is dan geen ‘verwerker’ in de zin van de WBP/AVG, maar ‘verantwoordelijke’.

De opvatting dat de gerechtsdeurwaarder in de uitvoering van zijn opdracht verantwoordelijke is, is destijds ook geaccepteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens bij het goedkeuren van de Privacy gedragscode inzake het verwerken van persoonsgegevens door leden van de KBvG.