Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

Implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet

Multidisciplinair team zorgt dat Syncasso er op tijd klaar voor is

Er is (te) lang gesproken over een vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Maar gelukkig is die er per 1 januari 2021. Vereenvoudiging is keihard nodig, omdat de berekening van de huidige beslagvrije voet (BVV) te ingewikkeld is voor de meeste debiteurklanten. De juiste informatie voor de berekening komt vrijwel nooit beschikbaar. Beslagleggers kunnen daarnaast op verschillende inkomens beslag leggen, met als gevolg dat de BVV in veel gevallen te laag wordt ingeschat. Waardoor de betrokken debiteurklant niet meer in staat is om te voorzien in zijn levensonderhoud en de vaste lasten te betalen. In driekwart van de beslagen bestaat het vermoeden dat dit het geval is.

Belangrijkste veranderingen

De debiteurklant hoeft zelf vooraf geen informatie meer te delen met de gerechtsdeurwaarder om de BVV te berekenen. Die wordt geautomatiseerd berekend, de debiteurklant hoeft alleen de specificatie (modelmededeling) te controleren en zo nodig te reageren als iets niet klopt. De implementatie van de nieuwe BVV was minder overzichtelijk. Het was onduidelijk wat er precies moest gebeuren. Onze collega’s van Kwaliteit, Compliance en Legal zijn daar ingedoken om grondig onderzoek te doen. Er zijn een aantal uitzonderingen die (op dit moment nog) niet automatisch berekend worden, zoals een beslag van de Belastingdienst of een inhouding van een Gemeente. Verder is er een verplichte beslagvolgorde waar ook een aantal uitzonderingen voor gelden. Dat vraagt om een volledige implementatie, die flexibel genoeg is om alle uitzonderingen correct te verwerken.

De KBvG heeft in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitlegvideo gemaakt over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Klik hier om de video te bekijken.

Overgangsrecht

De nieuwe BVV wordt direct na de jaarwisseling gebruikt voor alle nieuwe beslagen. Voor alle lopende beslagen geldt een overgangsregeling van een jaar. Maar als zich een nieuw feit of veranderende omstandigheid voordoet die de BVV beïnvloedt, kan een herberekening op verzoek plaatsvinden.

Multidisciplinair team

De implementatie heeft behalve juridische consequenties, ook systeemtechnische gevolgen. Verschillende werkprocessen moeten worden aangepast, de communicatie met debiteurklanten en betrokken derden moet herzien worden etc. Hiervoor zijn werkgroepen ingericht die elk een eigen focus hebben op een onderdeel van de implementatie. Hugo Hassing nam de coördinatie van de verschillende werkgroepen voor zijn rekening. Ook de externe contacten met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarder, die de berekeningen verzorgt, werden vanwege de pandemie digitaal onderhouden. Maar ook daarvoor werd een werkbare oplossing gevonden. Alle interne testen zijn inmiddels geslaagd, onze interface met SNG werkt aan de kant van Syncasso uitstekend en is geïntegreerd in ons systeem. Momenteel zijn we bezig de communicatie en documenten aan te passen. Syncasso is klaar voor de vereenvoudigde Beslag Vrije Voet.