Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Huisbezoek deurwaarder heeft alarmerende functie, die laat zich niet vervangen door een exploot via email

Huisbezoek deurwaarder heeft alarmerende functie, die laat zich niet vervangen door een exploot via email

Doordat deurwaarders bij mensen thuis komen, zien zij beter wie niet wil en wie niet kan betalen, zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Het jaar 2019 was nog niet begonnen of twee zeer hooggeachte kopstukken uit de justitiële wereld namen de gerechtsdeurwaarders via de media op de korrel. Allereerst weet scheidend voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker de problemen met de digitalisering van de procesgang aan weerstand van onder andere de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Ten eerste, 2 januari). Vervolgens kondigde Marijke Kaptein van het Bureau Financieel Toezicht sancties aan tegen deurwaarderskantoren die opdrachtgevers in het vooruitzicht stellen te delen in de opgestreken vergoedingen voor ambtshandelingen.

Nog los van de vele inhoudelijke kanttekeningen die bij beide ‘aanvallen’ te plaatsen zijn, valt op dat het kennelijk bon ton is om vanuit een ivoren toren de gerechtsdeurwaarder te geselen. Een zorgelijke ontwikkeling, want welk signaal geven de hooggeachte dames en heren daarmee af aan de samenleving?

Frontlinie

Als gerechtsdeurwaarder werk je in de frontlinie van het maatschappelijk verkeer. Letterlijk. Samen leggen we ruim 2,5 miljoen huisbezoeken per jaar af. Daarin zien we alles voorbij komen, van notoire wanbetalers tot gezinnen die in bittere armoede leven.

We verzorgen daarom een vitale schakel in de samenleving. Allereerst als stok achter de deur. Door er te zijn voor schuldeisers zodra rekeningen niet betaald worden, vergroten we het vertrouwen in het economisch verkeer. Dat is zonneklaar. Aan de andere kant helpt de blik achter de voordeur, die ons dagelijks talloze malen gegund wordt, om een gefundeerd onderscheid te maken tussen de mensen die niet willen betalen en de mensen die dat niet kunnen.

De laatste tijd is er terecht veel aandacht voor problematische schulden. Terecht, want voor teveel mensen in onze welvaartsstaat is het leven een dagelijkse overlevingstocht met de last van schulden. Bij de diagnose hoor je vaak hetzelfde: de ernst van het probleem werd iedereen pas duidelijk toen het te laat was. Voor instanties als de gemeente is het inderdaad lastig uit een stapel papier op te maken of de mensen die het betreft in de problemen aan het raken zijn.

Alarmsysteem

Als gerechtsdeurwaarders voelen we ons intens betrokken. Juist omdat wij vaak als eerste door hebben dat schulden problematisch oplopen, zouden wij als alarmsysteem kunnen werken. Waarna hulpverlening tijdig ingeschakeld kan worden. Een alarmsysteem dat nog beter zou werken als we goed en volledig inzicht zouden kunnen krijgen in de financiële situatie van schuldenaren. De deurwaarder als poortwachter van problematische schulden – dat is de ambitie die onze beroepsgroep heeft. Lees meer…