Nieuws

Huisbezoek deurwaarder heeft alarmerende functie, die laat zich niet vervangen door een exploot via email

11 januari 2019

Huisbezoek deurwaarder heeft alarmerende functie, die laat zich niet vervangen door een exploot via email

Doordat deurwaarders bij mensen thuis komen, zien zij beter wie niet wil en wie niet kan betalen, zegt Wilbert van de Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Het jaar 2019 was nog niet begonnen of twee zeer hooggeachte kopstukken uit de justitiële wereld namen de gerechtsdeurwaarders via de media op de korrel. Allereerst weet scheidend voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker de problemen met de digitalisering van de procesgang aan weerstand van onder andere de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Ten eerste, 2 januari). Vervolgens kondigde Marijke Kaptein van het Bureau Financieel Toezicht sancties aan tegen deurwaarderskantoren die opdrachtgevers in het vooruitzicht stellen te delen in de opgestreken vergoedingen voor ambtshandelingen.

Nog los van de vele inhoudelijke kanttekeningen die bij beide ‘aanvallen’ te plaatsen zijn, valt op dat het kennelijk bon ton is om vanuit een ivoren toren de gerechtsdeurwaarder te geselen. Een zorgelijke ontwikkeling, want welk signaal geven de hooggeachte dames en heren daarmee af aan de samenleving?

Frontlinie

Als gerechtsdeurwaarder werk je in de frontlinie van het maatschappelijk verkeer. Letterlijk. Samen leggen we ruim 2,5 miljoen huisbezoeken per jaar af. Daarin zien we alles voorbij komen, van notoire wanbetalers tot gezinnen die in bittere armoede leven.

We verzorgen daarom een vitale schakel in de samenleving. Allereerst als stok achter de deur. Door er te zijn voor schuldeisers zodra rekeningen niet betaald worden, vergroten we het vertrouwen in het economisch verkeer. Dat is zonneklaar. Aan de andere kant helpt de blik achter de voordeur, die ons dagelijks talloze malen gegund wordt, om een gefundeerd onderscheid te maken tussen de mensen die niet willen betalen en de mensen die dat niet kunnen.

De laatste tijd is er terecht veel aandacht voor problematische schulden. Terecht, want voor teveel mensen in onze welvaartsstaat is het leven een dagelijkse overlevingstocht met de last van schulden. Bij de diagnose hoor je vaak hetzelfde: de ernst van het probleem werd iedereen pas duidelijk toen het te laat was. Voor instanties als de gemeente is het inderdaad lastig uit een stapel papier op te maken of de mensen die het betreft in de problemen aan het raken zijn.

Alarmsysteem

Als gerechtsdeurwaarders voelen we ons intens betrokken. Juist omdat wij vaak als eerste door hebben dat schulden problematisch oplopen, zouden wij als alarmsysteem kunnen werken. Waarna hulpverlening tijdig ingeschakeld kan worden. Een alarmsysteem dat nog beter zou werken als we goed en volledig inzicht zouden kunnen krijgen in de financiële situatie van schuldenaren. De deurwaarder als poortwachter van problematische schulden – dat is de ambitie die onze beroepsgroep heeft. Lees meer…

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback