Nieuws

High performance op mensniveau

20 oktober 2022
Keynote spreker Syncasso Lidewey van der Sluis over high performance op mensniveau

Voorafgaand aan onze keynote over High Performance in creditmanagement tijdens de Credit Expo op dinsdag 8 november aanstaande, vroegen we onze keynote spreker Prof. Dr. Lidewey van der Sluis om een tipje van de sluier op te lichten. Hoe ‘werken’ wij als mens en hoe halen wij het beste uit onszelf? En hoe stimuleren we dat als werkgever en organisatie eigenlijk?

Wat heeft een mens in het algemeen nodig om in beweging te komen, het beste uit zichzelf te halen?

Kennis, kunde, karakter, en kansen. Hoe dit precies werkt en wat de samenhang is tussen deze factoren, licht ik tijdens de key note toe aan de hand van een wetenschappelijk getoetst conceptueel model.

Wat kun je als werkgever of manager doen om professionele groei van je werknemer te stimuleren of faciliteren?

Een leidinggevende die vooral bezig is met zijn of haar eigen positie en loopbaan, bevordert de groei van collega’s niet. Als je wilt, kun je als leidinggevende heel veel doen om je collega in bloei te zetten. Het begint bij de vragen: ‘Wil je dat?’ En ‘Voel je je daar verantwoordelijk voor?’. Dat zijn gewetensvragen. Uit de manier waarop mensen aan hun collega’s leidinggeven is af te lezen hoe ze naar een ander kijken, hoe ze zichzelf zien, en wat ze hun collega’s gunnen. Een organisatie waar het bruist van de energie is een organisatie van mensen die er met elkaar wat moois van maken. Vooral omdat ze dat willen.

Gelden er andere regels in een tijd waarin er meer druk van buitenaf is of er in het algemeen meer van een mens gevraagd wordt?

Het functioneren en leren van mensen in organisaties is altijd afhankelijk van de context. De context maakt dat iemand aanhaakt en floreert of juist afhaakt en afglijdt. De buitenwereld is de context van arbeidsrelaties, waardoor mensen het op hun werk meer of minder naar hun zin kunnen hebben. En ook de binnenwereld van de organisatie zelf heeft invloed op de werkbeleving. Iemand die bijvoorbeeld een andere leidinggevende krijgt, zal zich aan moeten passen aan die nieuwe context. Door deze situationele component is werken nooit hetzelfde. Het is een levenslang leerproces. Van individuen, organisaties, en sectoren. Ik vind het na 30 jaar nog altijd fascinerend om die processen te bestuderen, te doorgronden, en te duiden. Dat laatste kom ik graag doen op 8 november op de Credit Expo 2022.

We kijken uit naar de Keynote ‘High Performance in creditmanagement: 2 invalshoeken’ op de Credit Expo, 8 november, 11.15 – 12.00 uur in de Galloway. Bent u er ook bij? Ontvang hier uw toegangsbewijs voor de gehele dag.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback