Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Groeisessie Schuldenwijzer met creditmanagement professionals

Groeisessie Schuldenwijzer met creditmanagement professionals

Op 4 september organiseerde Syncasso een lunchbijeenkomst voor onze belangrijkste relaties om met elkaar intensief te spreken over de rol van de schuldeiser en deurwaarder in de schuldenproblematiek, dit aan de hand van het concrete initiatief Schuldenwijzer. Hoe past het initiatief Schuldenwijzer bij de visie die groot incassanten hebben op hun rol en de rol van de gerechtsdeurwaarder in relatie tot de schuldenproblematiek. Concreet is ook gekeken welke ideeën, adviezen en inzichten er zijn als het gaat om ontwikkeling op de lange termijn?

Syncasso, geeft invulling aan “We Care” in de dagelijkse praktijk, maar ook door bij te dragen aan het initiatief Schuldenwijzer. Het gebrek aan inzicht in de schuldensituatie op individueel niveau voor een debiteurklant en het liefst landelijk is volgens Syncasso de sleutel tot een grote stap voorwaarts in het inperken van de schuldproblematiek. De visie van Syncasso op de oplossing voor meer inzicht is geadopteerd door de SNG en KBvG, die vervolgens Schuldenwijzer hebben ontwikkeld.

Inmiddels is de basisversie van www.schuldenwijzer.nl online, waarin de debiteurklant een overzicht van zijn/haar beslagen en beslagvrije voet kan vinden door met DigiD in te loggen.

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

De ambities van Schuldenwijzer gaan verder dan het kunnen raadplegen van de beslagen. Op termijn wordt Schuldenwijzer uitgebreid naar alle vorderingen die bij gerechtsdeurwaarders in behandeling zijn. Zowel minnelijk als gerechtelijk. En het ultieme doel is dat de overheid alle dwangbevelen inzichtelijk maakt via Schuldenwijzer. En ook dat alle gereguleerde Incasso-organisaties (verplicht) de vorderingen die zij in behandeling hebben aanmelden bij Schuldenwijzer.

De oplossingen die Schuldenwijzer straks biedt voor Vroegsignalering, Bewindvoering en Schuldhulpverlening zijn grensverleggend en leveren een formidabele bijdrage aan het oplossen van de schulden- en armoedeproblematiek. Vooropgesteld dat alle partijen in de schulddienstverleningsketen daaraan meewerken. Tijdens de groeisessie werd met klem benadrukt dat het begin van de oplossing ligt bij de vroegsignalering. Des te eerder je het probleem ziet, des te beter is het op te lossen. Hiervoor is inzicht nodig. Echter inzicht alleen is niet voldoende. Op basis van inzicht zijn algemene afspraken nodig tussen schuldeisers, gerechtsdeurwaarders, incassanten en de hulpverleners over wat we met de inzichten gaan doen.

Belangrijke inzichten

Welke rol spelen de opdrachtgevers in dit proces? Welke rol de gerechtsdeurwaarders? Welke problemen kan Schuldenwijzer voor ze oplossen? Wat zou er aan toegevoegd of verbeterd moeten worden?  Hoe kunnen de opdrachtgevers hun invloed aanwenden om het volledige potentieel van Schuldenwijzer te ontsluiten?

De discussie met de ervaren professionals leverde belangrijke inzichten op voor de verdere ontwikkeling van Schuldenwijzer en hoe hierdoor de samenwerking in de schulddienstverleningsketen kan worden verbeterd. Het is hierbij belangrijk om ervoor te zorgen dat er een betrouwbaar inzicht is in de schulden, vroeg in het proces en om daar bindende afspraken over te maken over hoe iedereen in de keten met dit inzicht omgaat.