Nieuws

Groeisessie praktische data-toepassingen

23 december 2020

Syncasso heeft creditmanagers van grote organisaties uit verschillende branches geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun visie op de benutting van data voor creditmanagement. Alle ondervraagden waren het erover eens dat de urgentie voor praktische data-toepassingen steeds groter wordt. Er zijn uitdagingen op het gebied van datakwaliteit en definitieproblemen. Maar een groter probleem voor de (verdere) benutting van data in creditmanagementprocessen is het ontbreken van creditmanagementkennis bij datawetenschappers.

Syncasso vroeg Martin Neef van Vattenfall om vanuit zijn kennis van data-analyse én creditmanagement tijdens een Groeisessie te vertellen hoe hij dat heeft aangepakt in zijn organisatie. Datawetenschapper Jeff Reijans van Syncasso vertelde hoe het algoritme van Verhaalscore niet-kunners van niet-willers onderscheid en een oplossing voorspelt in de minnelijke- c.q. gerechtelijke fase van het incassoproces. Aan de digitale tafel kwamen zowel creditmanagementprofessionals als data-analisten uit verschillende sectoren.

Hoofdzaken uit het onderzoek

Uit de interviews kwam naar voren dat de benutting van data voor creditmanagementtoepassingen belangrijk of heel belangrijk wordt gevonden. Dat belang neemt nog verder toe in de toekomst. De operationele bruikbaarheid van de toepassingen in de vorm van praktische sturing om tijd, kosten en kwaliteit van het incassoproces te verbeteren, laat nog te wensen over. Belangrijkste oorzaak die genoemd wordt is het ontbreken van creditmanagementkennis bij de beschikbare datawetenschappers en het vraagstuk hoe een brug geslagen kan worden tussen intelligence en incasso.

Investeren in data-gedreven oplossingen

Een van de vragen in het onderzoek ging over toekomstgerichte investeringen in data-oplossingen. Waar zou Syncasso in moeten investeren volgens de ondervraagden? In het bepalen van de verhaalbaarheid van de vorderingen, het succes van dagvaarden, het onderscheiden van niet-willers en niet-kunners en welke data-variabelen de meeste impact voor het incassoproces opleveren werden het meest genoemd. Syncasso beschikt al over voorspelmodellen die daar oplossingen voor bieden. Data-wetenschapper Jeff Reijans presenteerde Verhaalscore 2.0, een algoritme dat intersegmentaal en transparant alle vorderingen direct na overdracht scoort. Toepassingen zijn het onderscheiden van vorderingen op basis van de betaalcapaciteit, segmentatie naar niet-kunners, regelaars en niet-willers en het voorspellen van de kasstroom uit de aangeleverde batch. Later in het proces wordt Verhaalscore nogmaals ingezet om te bepalen of dagvaarden (en de extra kosten die daaraan verbonden zijn) een oplossing voor de betalingsachterstand levert. Jeff vertelde hoe het algoritme hiervoor is (door)ontwikkeld en van welke data gebruik gemaakt wordt en welke voorspellende waarde die toevoegen. Daarnaast liet hij zien hoe door het toevoegen van nieuwe data het algoritme getraind wordt om het verder te verbeteren.

Praktische data-toepassingen helpen

Tijdig Betalen Martin Neef, manager tijdig betalen bij Vattenfall, liet zien hoe hij data-gedreven incasso langs drie uitgangspunten geïntegreerd heeft in zijn creditmanagement. Samen opbouwen van kennis, groot inzetten en investeren in de toekomst, ook kleine dingen laten zien en successen vieren. Data-analyse helpt om te verklaren wat er gebeurd is, waarom dat gebeurd is, wat er staat te gebeuren en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Vattenfall is sinds 2018 actief met data-gedreven incasso, onder andere met factbased segmentatie, waarvan Martin een aantal voorbeelden en resultaten presenteerde. Verder ging hij in op het belang van AB-testen, pilots en proof of concepts. Niet alle pilots zijn succesvol. Data is nooit perfect, maar wel altijd waardevol.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback