Nieuws

Geregistreerde Schuld Regeling

20 september 2021
Interview met Hülya Kat (D66)

Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper Geregistreerde Schuld Regeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. Onnodige kosten die de betaalcapaciteit verder aantasten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen. We hebben een ervaringsdeskundige, een financieel ethicus, schuldeisers, een gerechtsdeurwaarder en een landelijke politicus gevraagd om het voorstel vanuit hun gezichtspunt te belichten. In dit interview stellen we vier vragen aan Hülya Kat (D66) over de Geregistreerde Schuld Regeling vanuit het gezichtspunt van de landelijke politiek.

Wat vindt u van het idee en de onderbouwing van het Geregistreerde Schuld Regeling voorstel?

Schulden, en vooral het gebrek aan overzicht over die schulden, zorgen voor veel stress. Daardoor lopen schulden vaak nog vaker op of ontstaan andere problemen. Dit voorstel is een manier om overzicht te creëren voor mensen in de schulden. Dat brengt rust en plaatst een oplossing voor de problemen in het vooruitzicht. Ik vind het een goed idee. Ik vind het ook erg mooi om te zien dat er vanuit de sector actief naar oplossingen wordt gezocht en wordt gedacht vanuit een menselijk perspectief!

Verwacht u dat de Tweede Kamer hier enthousiast over zal zijn en er voldoende steun is om GSR te realiseren?

Ik zie dat er in een groot deel van de Tweede Kamer het besef is dat we iets moeten veranderen aan de manier waarop we onze incasso en schuldhulpverlening hebben georganiseerd. D66 wil een systeem dat niet gebaseerd is op nodeloos wantrouwen, maar op het menswaardig en zo efficiënt mogelijk helpen van mensen in financiële nood. Ik heb de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met schuldenaren, schuldhulpverleners en andere betrokkenen. Uit die gesprekken blijkt ook de urgentie om hier mee aan de slag te gaan. Ik wil hier dan ook, desnoods tijdens deze demissionaire fase, werk van maken.

De overheid is een grote schuldeiser in Nederland. Past in uw opinie dit idee in de brede aanpak van de schuldenproblematiek die de overheid voorstaat? En moet de overheid hierin vooroplopen?

De brede aanpak van de schuldenproblematiek heeft als uitgangspunt om verder te kijken dan enkel de schuld. Want vaak is er veel meer aan de hand. Dit voorstel doet dat ook, en past daarom volgens mij goed bij de nieuwe manier van denken over schulden en schuldhulpverlening. De overheid heeft daar zelf ook een grote verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. Daarom wil D66 dat we de incasso van de overheid centraal gaan organiseren, zodat we betere dienstverlening kunnen leveren aan de burgers. Deze centrale incassodienst moet ook beter verbonden zijn met schuldhulpverlening.

Er is een aanpassing van de wetgeving nodig om dit gerealiseerd te krijgen. Dat duurt meestal jaren… Wat zouden we kunnen doen om dit proces te versnellen?

Wetgevingstrajecten duren inderdaad helaas vaak jaren. Wat helpt is om de samenwerking aan te gaan met de sector, en gebruik te maken van hun kennis en expertise. Daarom ben ik ook dankbaar dat jullie dit voorstel hebben geschreven en aan mij hebben aangeboden!

In het volgende interview spreken we met Henriëtta Joosten, financieel ethicus, over de Geregistreerde Schulden Regeling.

Wilt u het whitepaper “Een geregistreerde schuldregeling door de gerechtsdeurwaarder” ontvangen?

Download hier het whitepaper.

Reageren op dit interview? Stuur een e-mail naar communicatie@syncasso.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback