Nieuws

Geregistreerde Schuld Regeling enthousiast ontvangen door D66 Tweede Kamerlid Hülya Kat

02 september 2021

 

Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper Geregistreerde Schuld Regeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. Onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen.

Onnodige kosten

Als er loonbeslag[1] is gelegd, wordt de afloscapaciteit boven de beslagvrije voet gebruikt om de schuld af te betalen. Als er meerdere schulden zijn, kunnen die niet worden afgelost, tenzij daarvoor opnieuw wordt gedagvaard en een volgend loonbeslag wordt gelegd. Vervolgens wordt de betaalcapaciteit door de gerechtsdeurwaarder naar rato van de vorderingen verdeeld. Daarvoor moet bij de huidige wetgeving een gerechtelijke procedure gevoerd worden, die voor elk nieuw loonbeslag telkens (minstens) enkele honderden euro aan kosten veroorzaakt, die bovenop de schuld komen.

Geregistreerde Schuld Regeling: beter, sneller en eerlijker

De Geregistreerde Schuld Regeling stelt voor om zonder tussenkomst van de rechter, maar met toestemming van de debiteurklant, de afloscapaciteit die onder het eerste loonbeslag valt te gebruiken om alle schulden af te lossen. Daarvoor worden de schulden na een ambtshalve beoordeling geregistreerd in het reeds bestaande Digitaal Beslagregister waar alle gerechtsdeurwaarders verplicht gebruik van maken. De coördinerend gerechtsdeurwaarder zorgt vervolgens voor de verdeling en aflossing van alle geregistreerde schulden, naar rato van de hoogte van de vorderingen. Door de kosten van de gerechtelijke procedures te voorkomen, wordt de beschikbare betaalcapaciteit van de debiteurklant helemaal gebruikt om de schulden af te lossen. Hierdoor kunnen schulden geregeld worden die in de huidige situatie nauwelijks kunnen worden opgelost. Daarmee wordt onnodig leed en stress voorkomen. Dat voorkomt problematische schulden en zorgt ervoor dat de debiteurklant sneller schuldenvrij is. Bovendien wordt de rechtspraak ontlast en worden maatschappelijke kosten beperkt.

Quote

D66 Tweede Kamerlid Hülya Kat:
“Een groot probleem bij mensen met schulden is dat er meerdere schuldeisers zijn die ieder hun eigen claims leggen. Dat veroorzaakt stress en brengt vaak onnodige kosten met zich mee. Ik vind het mooi om te zien dat er vanuit de sector initiatieven komen om dit te verhelpen. Dit voorstel biedt daar een mooie oplossing voor. Je wilt het proces zo eenvoudiger mogelijk maken, daar is zowel de schuldenaar en de schuldeiser mee geholpen. Een ander mooi voorbeeld hiervan zijn saneringskredieten. Ik hoop snel met de nieuwe Tweede Kamer en de staatssecretaris te kunnen gaan praten over dit voorstel en andere initiatieven die de schuldenaanpak eenvoudiger maken.”

Wilt u het whitepaper “Een geregistreerde schuldregeling door de gerechtsdeurwaarder” ontvangen?

Download hier het whitepaper.

Over Syncasso

Syncasso is een gespecialiseerde creditmanagement- en gerechtsdeurwaardersorganisatie en innovatieve partner voor corporate- en overheidsopdrachtgevers. De missie van Syncasso is Incassowaarden verbeteren. We investeren continu in innovatie omdat we geloven dat creditmanagement altijd beter kan. Voor onze opdrachtgevers, voor hun debiteurklanten en voor de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat naast de professionaliteit van ons team, de toepassing van inzichten uit data onmisbaar is. We verbeteren doorlopend onze voorspelmodellen, zo incasseren we beter en belasten we debiteurklanten minder. We onderscheiden effectief en betrouwbaar Niet-Kunners, Regelaars en Niet-Willers zodat we debiteurklanten op de juiste manier persoonlijk kunnen benaderen. Incassocommunicatie die rekening houdt met taalvaardigheid is hierin, wetenschappelijk bewezen, van groot belang. Met begrijpelijke, motiverende communicatie brengen we debiteurklanten in beweging om samen het betalingsprobleem op te lossen. Zo combineren we de hoogste incassoscores met de laagste sociale impact. We cash. We care.

Over Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

Over Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het regionale bedrijfsleven werken we aan duurzame oplossingen die slim, schoon en sociaal zijn. Dat is de focus van de HAN.

[1] De wet spreekt van een beslag op periodieke inkomsten

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback