Nieuws

Geregistreerde Schuld Regeling.

18 januari 2022
Interview Jeroen van de Werken, manager debiteurenbeheer Achmea

Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper Geregistreerde Schuld Regeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. Onnodige kosten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen. We hebben een ervaringsdeskundige, een financieel ethicus, een gerechtsdeurwaarder, een opdrachtgever en een landelijke politicus gevraagd om het voorstel vanuit hun gezichtspunt te belichten. In dit interview vragen we Jeroen van de Werken over zijn mening over de Geregistreerde Schuld Regeling vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever/schuldeiser.

Hoe kijk je vanuit het perspectief van de opdrachtgever/schuldeiser naar GSR?

Ik vind het een goed initiatief. Omdat het klantbelang voorop staat. Immers in de gerechtelijke fase is er al een vergelijkbaar soort mechanisme.

Verwacht je dat dit een bijdrage levert aan het verminderen van problematische schulden?

Zeker gaat dit een bijdrage leveren aan het verminderen van problematische schulden door de debiteurklant tijdig meer regie te bieden. Dit kan een buffer zijn voor de groep debiteuren die het zelf kunnen oplossen zonder hulp van de schuldhulpverlening. En zorgt mogelijk voor minder toestroom naar bestaande schuldhulptrajecten die meer tijd kosten om in te richten e.d.

GSR zal de looptijden van schulden langer maken, vanwege het verdelen van de betaalcapaciteit. Levert dat een probleem op?

Nee, een langere looptijd is voor ons geen probleem. Ik verwacht dat het potentieel meer van de vorderingen gaat oplossen en meer schuldrust en overzicht biedt aan de klant. Duurzaam gezond betaalgedrag staat voorop.

Verwacht je dat schuldeisers hieraan mee willen werken?

Hoe zou je tegen dit idee kunnen zijn? Het belooft voor alle partijen een veel betere oplossing dan die we nu hebben. Niet alleen vanuit kosten perspectief, maar ook vanuit klantbelang. Ik verwacht dat opdrachtgevers GSR mee zullen nemen in het ethische kader voor hun samenwerking met gerechtsdeurwaarders. Past goed bij de ontwikkeling van kwaliteitseisen en certificeringen rondom sociaal incasseren waar om wordt gevraagd door schuldeisers en schuldhulpinstanties.

Is de Gerechtsdeurwaarder geschikt om de GSR uit te voeren?

Als eerste loket kan de Gerechtsdeurwaarder dit goed uitvoeren. De administratie, monitoring en infrastructuur voor GSR is al beschikbaar bij de deurwaarders. En als dat nodig is doorverwijzen naar de schuldhulpverlening. Maar je zou GSR ook kunnen koppelen met de bestaande convenanten met de Gemeenten. Melden in plaats van doorverwijzen. Doorverwijzen legt de actie bij de debiteurklant. Zelf om hulp vragen is voor veel mensen moeilijk. Als we hiervoor het systeem dat we voor Vroegsignalering gebruiken, geeft dit gemeenten een beter en vroeger inzicht en kan de gemeente dit signaal eventueel verder oppakken. Dat is sterker denk ik. Bijvoorbeeld door het op te nemen in de Vroegsignaleringslijst bij die schuldeisers die dit mogen doen. Wat ik bedoel is dat gemeenten op die manier automatisch worden geïnformeerd dat er een dergelijke regeling met de klant is afgesproken en het wellicht op die manier een bijdrage levert aan de Vroegsignalering. Hierdoor ontstaat een goed beeld voor de gemeenten waar wel hulp te bieden en waar het nu niet nodig is.

Wie moet de kosten gaan dragen van GSR?

Als dit een rol c.q. taak is die goed past bij het loket en de dienstverlening van de deurwaarder, is het logisch te kijken naar een vastgestelde vergoeding voor de uitvoering hiervan. Mogelijk in de lijn van ART96RV. Onderbouwd met een businesscase op basis van de aantallen en ervaringen. Het is denk ik goed vergelijkbaar met een ketenbeslag. Rekening houden met het vrij te laten bedrag, één afloscapaciteit en één centraal punt voor regelingen en beslagen. Logisch dat de gerechtsdeurwaarder hier regie op kan nemen( Let wel, de deurwaarder is (wordt) zelf geen schuldhulpverlener). Naar verwachting kunnen we met dit instrument meer oplossingen bieden en is wellicht ruimte om daar met de opdrachtgevers afspraken over te maken. Dat is een verkenning waard. Zeker als het leidt tot duurzaam gezond betaalgedrag van onze klanten.

Het whitepaper over de Geregistreerde Schuld Regeling kunt u hier downloaden. Reageren op dit interview? Stuur een e-mail naar communicatie@syncasso.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback