Nieuws

Even voorstellen: Joop Tromp | CFO en gerechtsdeurwaarder

23 maart 2016
Wat doe je bij Syncasso?

Ik ben CFO en gerechtsdeurwaarder bij Syncasso.

Wat houdt je functie in?

Ik ben verantwoordelijk voor alle financiële zaken van Syncasso en voor de ICT van onze organisatie. Daarnaast ben ik druk met het waarderen van portefeuilles en het ontwikkelen van maatwerk rapportages en voorspellende modellen voor corporate opdrachtgevers, die meer inzicht en grip bieden voor de beste behandeling van hun portefeuilles.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Het relatiebeheer van een aantal van onze belangrijkste opdrachtgevers. De complete financiële huishouding van Syncasso, die naast onze eigen P&L ook het bewaken van een solide bewaarpositie van onze 3den gelden inhoudt. Op ICT gebied zorgen voor een stabiele veilige infrastructuur en een datawarehouse dat snel en betrouwbaar inzicht geeft in de ontwikkeling van portefeuilles. En een groot aantal nieuwe ICT projecten die ervoor moeten zorgen dat we voorop blijven lopen.

Wat is je grootste uitdaging?

De integratie van de systemen van de fusiepartners zo organiseren, dat het samengevoegde systeem door onze opdrachtgevers beter wordt gevonden dan de huidige systemen. Daarvoor moet het sneller, completer, informatiever, gebruikersvriendelijker en toegankelijker worden.

Wat is je doel voor 2016?

In 2016 ten minste één, maar nog liever meerdere platforms realiseren waar onze opdrachtgevers zelf hun credit management met behulp van allerlei online gereedschap kunnen inrichten en monitoren. Het eerste platform is al in gebruik bij een kleine groep opdrachtgevers om met hun gebruikerservaringen het platform nog voor de zomer te introduceren.

Wat wil je onze opdrachtgevers meegeven?

Om de verwachtingen van zowel onze opdrachtgevers en hun debiteurklanten te overtreffen in het oplossen van het betalingsprobleem, is een gelijkwaardige samenwerking gebaseerd op kennisdeling en transparantie nodig. De meeste synergie ontstaat als we elkaars kennis en ervaring gebruiken om
steeds betere oplossingen te vinden.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback