Nieuws

Directeur Operations Koen Kwadijk ‘Het fundament staat.’

11 april 2019

Directeur Operations Koen Kwadijk ‘Het fundament staat.’

Syncasso ’s directeur Operations Koen Kwadijk is deze maand precies twee jaar in functie. Met veel plezier. Dat komt vooral door de open cultuur bij Syncasso. Iedereen helpt en denkt mee. Er is een grote betrokkenheid van alle collega’s bij Syncasso. En veel vertrouwen en vrijheid van het dagelijks bestuur.

Koen KwadijkKoen: In de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd en veranderd binnen onze Operatie. Voor Syncasso werkte ik bij een organisatie , waarvan ik een organisatieonderdeel had teruggebracht naar één locatie. Vanuit een operationeel perspectief brengt dit allemaal voordelen met zich mee. Bij Syncasso hebben wij zes locaties, dat was wel even wennen voor mij, omdat dit extra operationele uitdagingen met zich meebrengt. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond streef ik naar een structuur en manier van samenwerken die de synergie binnen de operatie optimaliseert. Als iedereen op dezelfde manier werkt, dezelfde taal spreekt en op dezelfde wijze organiseert, werkt dat veel efficiënter en kunnen de collega’s elkaar gemakkelijker vinden.

De Syncasso Way

Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Er was nog geen ‘Syncasso way’ om zaken aan te pakken. Daar hebben we een nieuwe structuur voor neergezet. Hoe organiseren wij onszelf? Hoe pakken we dingen aan? Hoe kunnen we processen versnellen? De opbouw van de organisatie had teveel lagen. Waardoor we in mijn ogen te log waren in de besturing. In overleg met ons Dagelijks Bestuur hebben we er een managers-laag tussenuit gehaald. Om directer en sneller te kunnen besturen. Tegelijkertijd hebben we relatiemanagers aangesteld om nog dichter tegen onze klanten aan te zitten.

We zijn het werk anders gaan organiseren. Slimmer werken en continue verbeteren door Lean management zijn hierin belangrijke thema’s. De aansturing van onze teams is veranderd. Beoordelingskaders zijn gewijzigd, dagstarts, dagdoelen en persoonlijke doelen zijn ingevoerd en benoemd voor alle medewerkers. De missie, visie en strategie van Syncasso zijn doorvertaald naar de medewerkers. Wat betekenen onze kernwaarden voor jouw dagelijks werk? We gaan zover dat we de thema’s en doelstellingen uit ons Business Plan vertalen naar de bijdrage die elke individuele medewerker daaraan kan leveren.

Meer rust

Effect daarvan is dat er veel meer rust in de organisatie is gekomen. Duidelijkheid over wat er moet gebeuren. We hebben patronen en structuren toegevoegd om dat te borgen. Het fundament staat. Daardoor leveren we betere resultaten. Die bovendien voorspelbaar zijn geworden. De bandbreedte voor afwijkingen is nu veel kleiner. Doelstellingen worden makkelijker gehaald. De ruimte die dat geeft gebruiken we om met verbeteringen aan de slag te gaan.

Maar het heeft ook gezorgd voor meer verbinding met onze medewerkers. Onze medewerkertevredenheid is toegenomen. Dat is ook te danken aan onze teamleiders. Hun feedback en inzet heeft ervoor gezorgd dat we als team en als organisatie gegroeid zijn. Ze hebben de businessplanthema’s doorgedacht en doorvertaald naar hun team/medewerkers. De samenwerking tussen onze verschillende disciplines is een andere belangrijke succesfactor. We werken met multidisciplinaire teams van incassospecialisten, juristen, data-analisten, communicatieprofessionals en gerechtsdeurwaarders samen aan de verbetering van onze processen. Die geïntegreerde benadering levert sneller, betere oplossingen.

Partnership

We hebben mooie stappen gezet als organisatie. Dat wordt gelukkig ook door de opdrachtgevers herkend. Dat zien we terug in de benchmarks. Grote opdrachtgevers hebben hun samenwerking met Syncasso verlengd. De aanpassingen in onze organisatie hebben ervoor gezorgd dat we een sparringpartner voor onze opdrachtgevers zijn geworden. De hoogste vorm van klanttevredenheid is partnership. Daar streven we naar. Dat gaat verder dan wat je in de benchmarks terug ziet. Proactief en op tijd signaleren. Voor de benchmarks uitlopen. Dit jaar zetten we in onze operatie sterk in op klantbeleving. Naast de interne KPI’s gaan we het daar veel meer over hebben. Als we de klant beter kennen en begrijpen worden we partner van onze opdrachtgever, in plaats van leverancier.

Leren veranderen

De omgeving van de deurwaarderswereld verandert snel. Als je als organisatie daar te laat of onvoldoende op kunt reageren, is het risico groot dat je de boot mist. Het kan zelfs de continuïteit van de onderneming raken. Dat vereist maximale wendbaarheid om je aan te passen aan bewegende doelen. Weten wat je opdrachtgevers bezig houdt. Waar de markt naartoe beweegt. Daar actief en effectief op reageren. De uitdaging is om in al die beweging juist stil te staan om te evalueren. Daardoor grip te krijgen op de veranderingen. Dat vraagt veel van het lerend vermogen van onze organisatie. Om snel en effectief te kunnen veranderen investeren we daarom gericht in onze medewerkers. We dagen ze uit om actief mee te denken over optimalisaties en te investeren in hun kennis. Om kritisch te blijven op wat we doen en daarover vragen stellen. Om mee te denken om de partnerships met onze opdrachtgevers in te vullen. Daarmee vergroten we onze medewerkerswaarde en kunnen we de veranderingen voor blijven.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback