Nieuws

Dienstverlening aan woningcorporaties

13 januari 2023
Wijziging dienstverlening aan woningcorporaties

Syncasso heeft besloten om onze dienstverlening aan woningcorporaties niet meer aan te bieden en al onze huidige samenwerkingen met woningcorporaties af te bouwen.

Hoe we tot ons besluit zijn gekomen

Begin 2018 hebben we de strategische keuze gemaakt om ons te focussen op corporate organisaties met hoge dossiervolumes. Destijds hebben we er voor gekozen om onze dienstverlening richting de woningcorporaties te behouden. In de afgelopen periode hebben we de balans opgemaakt. Onderstaande ontwikkelingen vormen de basis van het recente besluit om de dienstverlening voor woningcorporaties af te bouwen.

Afname dossiervolumes
We zien bij alle tientallen woningcorporaties met wie wij werken, dat ze elk jaar weer minder dossiers aanleveren. De focus op het eigen debiteurenproces, vroegsignalering, wet- en regelgeving en ook onze samenwerking hebben daar aan bijgedragen. En dat is een uitstekend signaal, zowel voor onze maatschappij als voor de financiële resultaten van de woningcorporaties.

Behoefte aan andere dienstverlening
Daarbij of misschien ook wel als gevolg daarvan, merken we verandering in de behoefte van woningcorporaties aan haar creditmanagementpartners. Syncasso realiseert zich dat er een nieuwe visie op dienstverlening voor woningcorporaties nodig is. Eerste verkenningen van deze toekomstige visie vertellen ons dat de activiteiten die daarbij horen onvoldoende bijdragen aan de (financiële) doelstellingen van Syncasso.

Geen nieuwe huurdossiers in behandeling

Vanaf 1 januari 2023 nemen we geen nieuwe dossiers meer aan. Uiteraard wikkelen we de afbouw van lopende dossiers zorgvuldig met de verschillende woningcorporaties af. Daarnaast hebben we een actieve en verbindende rol om onze woningcorporatieopdrachtgevers te helpen bij het vinden van een vervangende incasso- en gerechtsdeurwaarderorganisatie.

We willen onze woningcorporatie opdrachtgevers hartelijk bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren en de fijne en jarenlange samenwerking.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback