Nieuws

Deurwaarders ontruimen veel minder huizen

01 juni 2018

Deurwaarders ontruimen veel minder huizen

Het aantal woningen dat door een gerechtsdeurwaarder werd ontruimd, lag in 2017 een derde lager dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat vandaag wordt gepresenteerd.

Het aantal woningen dat door een gerechtsdeurwaarder werd ontruimd, lag in 2017 een derde lager dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat vandaag wordt gepresenteerd.

De KBvG pleit in hetzelfde jaarverslag voor extra regels om schuldenaren te beschermen. Vooral het bankbeslag dient snel aan banden te worden gelegd, aldus de beroepsgroep. Nu ontstaan nog te vaak schrijnende situaties wanneer mensen met schulden de toegang tot hun bankrekening wordt ontzegd.

Vorig jaar werden 5300 woningen leeggehaald, zo’n 35 procent minder dan in 2016, toen 8100 woningen werden ontruimd. Hiermee wordt de dalende trend doorgezet. Het jaar eerder daalde het aantal huisuitzettingen al met 18 procent.

Volgens voorzitter Wilbert van de Donk van de KBvG lukt het door een verbeterde samenwerking tussen woningcorporaties en gerechtsdeurwaarders steeds beter woningontruimingen te voorkomen. ,,Als er een ontruiming dreigt, gaan we het gesprek aan met de huurder en proberen we zijn problemen bespreekbaar te maken. Dat kost tijd en inspanning, maar levert veel op”, aldus Van de Donk.

Mondiger

Wat gerechtsdeurwaarders ook merken, is dat schuldenaren mondiger zijn geworden, onder meer door de grote media- aandacht voor schulden. ,,We zien een mentaliteitsverandering. Mensen durven er eerder voor uit te komen dat ze financiële problemen hebben”, aldus Van de Donk.

Wanneer iemand zijn rekeningen niet betaalt, mogen de schuldeisers beslag leggen: op zijn inkomen, inboedel en ook op zijn bankrekening. Bankbeslag wordt uitgevoerd door een deurwaarder. Die heeft daarvoor een vonnis van de rechter nodig, behalve als de overheid de schuldeiser is. Bankbeslag wordt in Nederland op grote schaal ingezet. Per jaar leggen Belastingdienst, gerechtsdeurwaarders en CJIB samen zo’n 450.000 keer bankbeslag.

Consequenties

Beslag op het volledige banksaldo kan vergaande en onnodige consequenties hebben voor de schuldenaar, stelt Van de Donk. Bij een bankbeslag kan de schuldenaar wekenlang niet bij zijn bankrekening. De bank krijgt namelijk vier weken om de deurwaarder informatie over het banksaldo te verschaffen. Al die tijd is de rekening geblokkeerd, waardoor zelfs eten kopen een probleem kan zijn. ,,Schuldenaren kunnen bij een bankbeslag onder het bestaansminimum terechtkomen”, stelt Van de Donk. Lees meer…

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback