Nieuws

De waarde van de deurwaarder

08 juli 2021

De waarde van de deurwaarder

Maatschappelijk verantwoord, persoonsgericht

Deurwaarderskantoren zetten zich individueel en als beroepsgroep in voor een zorgvuldige sociale en persoonsgerichte benadering van debiteurklanten, waarbij actieve verwijzing naar schuldhulpverlening een standaardoplossing is voor het betalingsprobleem. Gerechtsdeurwaarders hebben een voortrekkersrol in maatschappelijk verantwoord en persoonsgericht incasseren. De innovatiekracht van de deurwaarder, de toegevoegde waarde van gerechtelijke incasso en de brede taakopvatting van de gerechtsdeurwaarder worden in het publieke debat over de schuldenproblematiek helaas vaak niet gezien.

De gerechtsdeurwaarder en maatschappelijk verantwoord incasseren

Het digitaal beslagregister, de verwijsindex schuldhulpverlening en de vereenvoudiging van de beslagvrije voet zijn drie voorbeelden van fundamentele systemen voor de schulddienstverleningsketen die door de beroepsgroep gerealiseerd én gefinancierd zijn om de positie van de schuldenaar te beschermen. Alle gerechtsdeurwaarders maken gebruik van de informatie uit die systemen om ervoor te zorgen dat tenminste het bestaansminimum van schuldenaren geborgd wordt.

Beschermen en doorverwijzen van niet-kunners

Daarnaast gebruiken de meeste kantoren voorspelmodellen om debiteurklanten die niet kunnen betalen, te onderscheiden van debiteurklanten die dat wel kunnen, maar niet willen. Waarmee voorkomen wordt dat debiteurklanten belast worden met kosten die ze (ook) niet kunnen betalen. Die worden door de deurwaarder geholpen om contact te zoeken met de schuldhulpverlening.

Voorkomen van ambtshandelingen

Van de gerechtsdeurwaarder wordt verwacht dat het betalingsprobleem zoveel en zo vaak mogelijk wordt opgelost zonder de inzet van gerechtelijke incasso. Met AI-voorspelmodellen wordt persoonsgerichte incassocommunicatie aangestuurd om zo effectief mogelijk in contact te komen met de debiteurklant. De schriftelijke incassocommunicatie via briefpost en e-mail wordt aangevuld met betaallinks en QR-codes om betaaldrempels te verlagen. Serviceberichten via voicecast, sms en chat verhogen de contactfrequentie om de kans op een reactie te vergroten. Outbound calls en huisbezoeken completeren het minnelijke incassoproces. Om ervoor te zorgen dat de betaalcapaciteit van de debiteurklant niet wordt aangetast door de (te) hoge extra kosten van gerechtelijke incasso. Het voorkomen van beslagen en ontruimingen is voor de deurwaarder even belangrijk geworden als de ministerieplicht – het uitvoeren van vonnissen. In de nieuwe BTAG-tarieven per 1 juli ’21 is helaas nog geen tarief vastgesteld voor het voorkomen van ambtshandelingen. Toch doen gerechtsdeurwaarders hun uiterste best om dat te doen.

Persoonsgericht

In contact komen met de debiteurklant, om samen een oplossing voor de betalingsachterstand te vinden, is een kerntaak van elke deurwaardersorganisatie. Daarvoor wordt een combinatie van AI-voorspelmodellen, wetenschappelijk onderzoek, contact centers -om telefonisch of via de chat in contact te komen – en huisbezoeken door de deurwaarder gebruikt.

Komt er contact tot stand, dan zijn we meestal dichtbij een passende oplossing. Lukt dat niet – en wordt een gerechtelijke incassoprocedure overwogen, dan wordt die niet eerder gestart dan nadat er uitgebreid gezocht is naar een minnelijke oplossing. Blijft die oplossing uit, dan wordt er gedagvaard, vooropgesteld dat de debiteurklant de kosten van de procedure kan dragen – niet-kunners worden uitgesloten. In veel gevallen komt er dan vóór vonnis alsnog een oplossing – meestal een betalingsregeling – tot stand.

Dwang kan een goede oplossing ondersteunen

De gerechtsdeurwaarder is de onpartijdige intermediair die, rekening houdend met de sociale impact van de incasso, steeds de balans zoekt tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar. Vooropgesteld dat daarmee zorgvuldig omgegaan wordt, is het gebruik van dwangmaatregelen daarbij gerechtvaardigd. De positie van de schuldeiser en andere debiteurklanten die wel aan hun verplichting hebben voldaan daarbij in aanmerking nemend. Maar dwang is óók belangrijk om debiteurklanten in beweging te brengen om hulp te accepteren voor hun financiële zorgen. In een recent CBS-onderzoek werd geconstateerd dan er ca. 500.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden niet bekend zijn bij de schuldhulpverlening. Die huishoudens zijn wel bekend bij de gerechtsdeurwaarders. De inzet van de gerechtsdeurwaarder om deze ‘zorgmijders’ te bewegen om schuldhulp te accepteren, beperkt de sociale, maatschappelijke en economische schade die hierdoor veroorzaakt wordt.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback