Nieuws

Creditmanagement en de verkiezingen

11 maart 2021

Creditmanagement en de Tweede Kamerverkiezingen

De verkiezingsprogramma’s over de maatschappelijke taak van de deurwaarder

Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Interessant om de verkiezingsprogramma’s door te nemen om een beeld te krijgen van de voornemens van de landelijke politiek voor het creditmanagementvak. Een goede ontwikkeling is dat creditmanagement-onderwerpen veel vaker dan voorheen aan de orde komen in de verkiezingsprogramma’s. Dit keer laten we de politiek aan het woord over de maatschappelijke taak van de gerechtsdeurwaarder. We plaatsen daar onze kanttekeningen bij.

Deurwaarders horen niet commercieel te zijn, dit wordt een publieke taak.’ stelt de SP in haar verkiezingsprogramma. De ideologie van de SP brengt met zich mee dat zoveel mogelijk ‘publieke’ taken door de overheid moeten worden overgenomen. Daarbij gaan ze er wel aan voorbij dat de ‘commerciële deurwaarders’ zich op allerlei manieren inzetten om kwetsbare debiteurklanten te beschermen tegen de staatsmacht bij invordering.  VISH – de verwijsindex schuldhulpverlening – het Digitaal Beslag Register en Schuldenwijzer zijn allemaal door de gerechtsdeurwaarders ontwikkeld. Deze zijn juist door de gerechtsdeurwaarders ontwikkeld om debiteurklanten te beschermen tegen onnodige kosten en stress. Het is veelzeggend dat de overheid vanuit haar publieke taak daar nog niet of nauwelijks aan meedoet. De vereenvoudigde beslagvrije voet die per 1 januari is ingevoerd, kan door ICT-problemen bij UWV en de Belastingdienst niet gebruikt worden.  Waardoor er nog steeds ongecoördineerde invordering door de overheid plaatsvindt die de beslagvrije voet van de burgers niet respecteert waardoor ze onder het bestaansminimum komen. Het is veel beter om deze publieke taak over te laten aan de ambtenaar/ondernemer die de gerechtsdeurwaarder is.

GroenLinks is het eens met de SP: ‘Deurwaarders voeren een maatschappelijke taak uit en komen daarom in dienst van de overheid.’ Eindelijk erkenning voor de maatschappelijke functie van de gerechtsdeurwaarder. Dat werd tijd! Maar over de maatschappelijke invordering door de overheid heeft de Nationale Ombudsman geen goed woord over. Zie onder andere zijn rapport ‘In het krijt bij de overheid’. Als alle deurwaarderskantoren worden genationaliseerd gaat met de overheid als grootste schuldeiser bovendien de onpartijdigheid van de deurwaarder overboord.

Meepraten over dit onderwerp? Laat uw reactie achter op LinkedIn.

In het volgende artikel bespreken we hoe de politieke partijen aankijken tegen de registratie van Incassobureaus.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback