Nieuws

Creditmanagement en de verkiezingen

17 maart 2021

Creditmanagement en de Tweede Kamerverkiezingen

De verkiezingsprogramma’s over het versnellen van de schuldhulpverlening

Vandaag gaan we naar de stembus om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Interessant om de verkiezingsprogramma’s door te nemen om een beeld te krijgen van de voornemens van de landelijke politiek voor het creditmanagementvak. Een goede ontwikkeling is dat creditmanagement-onderwerpen veel vaker dan voorheen aan de orde komen in de verkiezingsprogramma’s. In dit artikel laten we de politiek aan het woord over een versnelling van de schuldhulpverlening. We plaatsen daar onze kanttekeningen bij.

PvdA schrijft dat Mensen zich sneller moeten melden als ze er zelf niet uitkomen. Een grote campagne moet het taboe op zoeken naar hulp doorbreken. Dat is een prima idee en een deel van de oplossing van een groot probleem. Mensen wachten veel te lang met hulp zoeken, waardoor er onnodig problematische schulden ontstaan. Het is daarbij wel te hopen dat er een categorie-brede inzet komt waarbij de creditmanagers en creditmanagementbedrijven actief betrokken worden. Dan heeft het een kans van slagen.

D66 is van mening dat mensen met schulden binnen drie maanden moeten weten waar ze aan toe zijn: een overeenkomst met schuldeisers of een traject in de wettelijke schuldhulpverlening. Dat is alleen mogelijk als de informatie over de schulden direct beschikbaar is voor de schuldhulpverleners. Nu duurt het inventarisatieproces vaak langer dan drie maanden. Als de politiek zich inzet om de Nederlandse Schuldhulp Route, het NVVK-Schuldenknooppunt en de KBvG-Schuldenwijzer aan elkaar te koppelen, dan is het idee van D66 haalbaar.

ChristenUnie ondersteunt dat idee bijna letterlijk in haar verkiezingsprogramma. Inzicht en overzicht van alle openstaande schulden. Goed inzicht in je schulden en in de mogelijkheden voor hulp is essentieel. Daarom willen we de Nederlandse Schuldhulproute en MijnSchuldenwijzer.nl uitbreiden en breder bekend maken.

SGP stelt eveneens in haar verkiezingsprogramma dat bij het vroegtijdig signaleren van schulden, waar nodig, ook een landelijk ‘schakelpunt’ moet bestaan. Daarmee kan voorkomen worden dat het schuldprobleem zich verplaatst en verergert.​

In vrijwel alle verkiezingsprogramma’s is aandacht voor het verbeteren en/of versnellen van de schuldhulpverlening. Er ontstaat draagvlak om – opnieuw – te gaan werken aan een centrale schuldendatabase. Daarin ligt voor de bestrijding van de brede schuldenproblematiek  een geweldige kans om meer schulden te voorkomen in plaats van ze proberen op te lossen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback