Nieuws

Corona effect betaalachterstanden

12 november 2020

Corona effect betalingsachterstanden blijft (vooralsnog) uit.

Onderzoek onder opdrachtgevers bevestigt stabiel beeld.

Tegen de verwachtingen in, zien we in onze portefeuilles een verbetering van het betaalgedrag, bij een gemiddeld stabiele instroom van nieuwe vorderingen. Uiteraard zijn er op opdrachtgeverniveau fluctuaties in de instroom geweest die verband houden met de pandemie. Een aantal opdrachtgevers heeft de overdracht – al dan niet selectief – gepauzeerd. We hebben in een kort onderzoek onze opdrachtgevers gevraagd hoe zij zelf aankijken tegen de ontwikkeling in het debiteurenbeheerproces.

Debiteurenportefeuilles opdrachtgevers stabiel

Gemiddeld zien onze opdrachtgevers hun debiteurenportefeuille in omvang gelijk blijven. Ongeveer 20% ziet een toename, nog eens 20% ziet een afname. De rest is gelijk gebleven. Dat beeld wordt bevestigd in de doorstroom naar het eigen debiteurenbeheer proces van onze opdrachtgevers. Ook dat blijft tot op heden gemiddeld gelijk.

Beter betalingsgedrag

Verrassend is het antwoord op de vraag welke mogelijke oorzaken opdrachtgevers zien voor een afname van het aantal overdrachten aan Syncasso. Ongeveer een derde van de respondenten zegt dat er beter betaald wordt. Een derde stelt de overdracht vanwege COVID langer uit. Een derde geeft aan dat ze moeten gissen naar de oorzaak.

Toename van de instroom verwacht

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat ze het komend halfjaar meer vorderingen gaan overdragen. De rest verwacht dat de overdracht gelijk blijft. De pandemie en de verslechterende economische omstandigheden worden het vaakst als de verwachtte oorzaak voor de toename genoemd.

Omslag in het betalingsgedrag

De verwachting dat er meer betalingsproblemen ontstaan hangt al twee kwartalen in de lucht. Syncasso behandelt grote volumes vorderingen voor zowel B2C als B2B opdrachtgevers in verschillende categorieën. Hierdoor hebben we een breed en diep inzicht in de ontwikkeling van betalingsachterstanden, door onze Business Intelligence monitoring en continue data-analyses. We monitoren de ontwikkelingen in alle portefeuilles op dag-basis, waardoor we als eerste de signalen van een omslag in het betalingsgedrag constateren. Om vervolgens in nauw overleg met onze opdrachtgevers snel te kunnen schakelen om de schade voor onze opdrachtgevers en hun debiteurklanten te beperken.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback