Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Corona effect betaalachterstanden

Corona effect betalingsachterstanden blijft (vooralsnog) uit.

Onderzoek onder opdrachtgevers bevestigt stabiel beeld.

Tegen de verwachtingen in, zien we in onze portefeuilles een verbetering van het betaalgedrag, bij een gemiddeld stabiele instroom van nieuwe vorderingen. Uiteraard zijn er op opdrachtgeverniveau fluctuaties in de instroom geweest die verband houden met de pandemie. Een aantal opdrachtgevers heeft de overdracht – al dan niet selectief – gepauzeerd. We hebben in een kort onderzoek onze opdrachtgevers gevraagd hoe zij zelf aankijken tegen de ontwikkeling in het debiteurenbeheerproces.

Debiteurenportefeuilles opdrachtgevers stabiel

Gemiddeld zien onze opdrachtgevers hun debiteurenportefeuille in omvang gelijk blijven. Ongeveer 20% ziet een toename, nog eens 20% ziet een afname. De rest is gelijk gebleven. Dat beeld wordt bevestigd in de doorstroom naar het eigen debiteurenbeheer proces van onze opdrachtgevers. Ook dat blijft tot op heden gemiddeld gelijk.

Beter betalingsgedrag

Verrassend is het antwoord op de vraag welke mogelijke oorzaken opdrachtgevers zien voor een afname van het aantal overdrachten aan Syncasso. Ongeveer een derde van de respondenten zegt dat er beter betaald wordt. Een derde stelt de overdracht vanwege COVID langer uit. Een derde geeft aan dat ze moeten gissen naar de oorzaak.

Toename van de instroom verwacht

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat ze het komend halfjaar meer vorderingen gaan overdragen. De rest verwacht dat de overdracht gelijk blijft. De pandemie en de verslechterende economische omstandigheden worden het vaakst als de verwachtte oorzaak voor de toename genoemd.

Omslag in het betalingsgedrag

De verwachting dat er meer betalingsproblemen ontstaan hangt al twee kwartalen in de lucht. Syncasso behandelt grote volumes vorderingen voor zowel B2C als B2B opdrachtgevers in verschillende categorieën. Hierdoor hebben we een breed en diep inzicht in de ontwikkeling van betalingsachterstanden, door onze Business Intelligence monitoring en continue data-analyses. We monitoren de ontwikkelingen in alle portefeuilles op dag-basis, waardoor we als eerste de signalen van een omslag in het betalingsgedrag constateren. Om vervolgens in nauw overleg met onze opdrachtgevers snel te kunnen schakelen om de schade voor onze opdrachtgevers en hun debiteurklanten te beperken.