Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Breed Moratorium

Breed Moratorium 

Vanaf 1 april 2017 kunnen schuldenaren (natuurlijke personen) een zogenaamd Breed Moratorium aanvragen. Dit is een afkoelingsperiode voor de periode van maximaal zes maanden. In deze periode kan de schuldenaar niet tot betaling worden gedwongen van schulden, die voor de afkondiging van het moratorium zijn gemaakt. Alle executies worden opgeschort.

Een gewoon moratorium kon al worden gevraagd voor bijzondere omstandigheden, zoals een gedwongen ontruiming van de woning of afsluiting van nuts voorzieningen. Het Breed Moratorium raakt alle vorderingen, die voor de afkondiging van het moratorium zijn gemaakt.

Op de schuldenaar rust de verplichting om geen nieuwe schulden te maken. Alle lopende verplichtingen moeten tijdens deze periode worden doorbetaald. De schuldenaar krijgt hiermee een incassopauze, zodat de schulden alsnog kunnen worden geregeld.

Behandeling

De rechtbank kan de schuldeisers oproepen voor een hoorzitting. De rechtbank is dit overigens niet verplicht. Wanneer een Breed Moratorium is aangevraagd maar nog niet is toegekend, is de kans reëel dat de schuldenaar de komende 6 maanden niet tot betaling kan worden gedwongen. De behandeling van het dossier wordt voortgezet tot er een definitieve uitspraak is, maar in beginsel worden er geen acties genomen die hoge kosten met zich meebrengen.

Informatie opdrachtgevers

Van het Breed Moratorium doet de griffier van de Rechtbank aankondiging in de Staatscourant. Het College informeert de bekende schuldeisers. Zodra Syncasso bekend is met de uitspraak van het Breed Moratorium wordt dit in het dossier aangetekend en wordt de opdrachtgever geïnformeerd. De zaak wordt in eerste instantie aangehouden voor de periode waarvoor het Breed Moratorium is afgekondigd, tenzij hierover andere afspraken met de opdrachtgever gemaakt worden.