Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Breed moratorium en de rol van de gerechtsdeurwaarder

Breed moratorium en de rol van de gerechtsdeurwaarder

Een tuchtzaak waarbij een ander gerechtsdeurwaarderskantoor was betrokken ging over een debiteur die een beroep had gedaan op het zogenaamde “Breed moratorium”. Het Breed moratorium zorgt voor een incassopauze voor de debiteur. Incassomaatregelen kunnen de financiële positie van schuldenaren (nog verder) uit balans brengen. Tijdens het Breed moratorium worden de incasso- en executiebevoegdheden van schuldeisers tijdelijk opgeschort, om de debiteur in de gelegenheid te stellen om zijn financiën weer onder controle te krijgen.

Via de gemeente

Een beroep op het Breed moratorium loopt via de Gemeente waar de debiteur woonachtig is. De Gemeente kan een verzoek indienen bij de rechtbank, als de gemeente van mening is dat de debiteur daarvoor aan alle randvoorwaarden voldoet. In deze tuchtzaak had de debiteur bij de deurwaarder aangegeven dat hij een beroep op het Breed moratorium wilde gaan doen. De deurwaarder had daarmee niets gedaan, omdat er nog geen verzoek bij de gemeente was ingediend. Uit juridisch oogpunt was er niet meer dan een mededeling van een voornemen om dat te doen. De deurwaarder kon hier ‘formeel’ dan ook weinig mee.

Zorgvuldigheid

Toch vond de Tuchtrechter het niet juist dat de deurwaarder geen aandacht heeft geschonken aan deze mededeling van de debiteur. De Tuchtrechter vindt dat de deurwaarder de debiteur had moeten verwijzen naar de Gemeente. Waar deze verplichting op gebaseerd is, volgt niet uit de uitspraak. We denken dat het hier gaat om de zorgvuldigheid die de deurwaarder altijd in acht moet nemen bij de behandeling van een zaak.

Eigen verantwoordelijkheid?

De debiteur heeft een eigen verantwoordelijkheid om de Gemeente te benaderen om hulp te vragen. De decentralisatie van de schuldhulpverlening brengt met zich mee dat elke gemeente in Nederland in schuldhulpverlening voorziet. Maar de drempels om daarvan gebruik te maken blijken in de praktijk best hoog te zijn. Daarbij wordt het Breed Moratorium nog weinig ingezet door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook bij deurwaarders is er daarom nog weinig ervaring mee.

Alert zijn op vragen om hulp van debiteuren

Voor deurwaarderskantoren is de uitspraak van de tuchtrechter een signaal om alert te zijn op vragen van debiteuren die eigenlijk aan de schuldhulpverlening gesteld zouden moeten worden. Zeker op het moment dat er dwangmaatregelen, zoals beslaglegging, ontruiming of afsluiting zijn aangekondigd, past het bij de rol van de gerechtsdeurwaarder om de debiteur te helpen om de weg te vinden naar schuldhulpverlening. Probleem daarbij is, dat het zelfs voor professionals moeilijk is om goed te verwijzen. Helaas bestaat er nog geen actueel bestand met email-adressen en telefoonnummers van alle gemeentelijke instanties die schuldhulp verlenen. Waardoor het blijft bij een algemene verwijzing naar de gemeente van de debiteur om schuldhulp te vragen.