Nieuws

Breed moratorium en de rol van de gerechtsdeurwaarder

21 februari 2019

Breed moratorium en de rol van de gerechtsdeurwaarder

Een tuchtzaak waarbij een ander gerechtsdeurwaarderskantoor was betrokken ging over een debiteur die een beroep had gedaan op het zogenaamde “Breed moratorium”. Het Breed moratorium zorgt voor een incassopauze voor de debiteur. Incassomaatregelen kunnen de financiële positie van schuldenaren (nog verder) uit balans brengen. Tijdens het Breed moratorium worden de incasso- en executiebevoegdheden van schuldeisers tijdelijk opgeschort, om de debiteur in de gelegenheid te stellen om zijn financiën weer onder controle te krijgen.

Via de gemeente

Een beroep op het Breed moratorium loopt via de Gemeente waar de debiteur woonachtig is. De Gemeente kan een verzoek indienen bij de rechtbank, als de gemeente van mening is dat de debiteur daarvoor aan alle randvoorwaarden voldoet. In deze tuchtzaak had de debiteur bij de deurwaarder aangegeven dat hij een beroep op het Breed moratorium wilde gaan doen. De deurwaarder had daarmee niets gedaan, omdat er nog geen verzoek bij de gemeente was ingediend. Uit juridisch oogpunt was er niet meer dan een mededeling van een voornemen om dat te doen. De deurwaarder kon hier ‘formeel’ dan ook weinig mee.

Zorgvuldigheid

Toch vond de Tuchtrechter het niet juist dat de deurwaarder geen aandacht heeft geschonken aan deze mededeling van de debiteur. De Tuchtrechter vindt dat de deurwaarder de debiteur had moeten verwijzen naar de Gemeente. Waar deze verplichting op gebaseerd is, volgt niet uit de uitspraak. We denken dat het hier gaat om de zorgvuldigheid die de deurwaarder altijd in acht moet nemen bij de behandeling van een zaak.

Eigen verantwoordelijkheid?

De debiteur heeft een eigen verantwoordelijkheid om de Gemeente te benaderen om hulp te vragen. De decentralisatie van de schuldhulpverlening brengt met zich mee dat elke gemeente in Nederland in schuldhulpverlening voorziet. Maar de drempels om daarvan gebruik te maken blijken in de praktijk best hoog te zijn. Daarbij wordt het Breed Moratorium nog weinig ingezet door de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook bij deurwaarders is er daarom nog weinig ervaring mee.

Alert zijn op vragen om hulp van debiteuren

Voor deurwaarderskantoren is de uitspraak van de tuchtrechter een signaal om alert te zijn op vragen van debiteuren die eigenlijk aan de schuldhulpverlening gesteld zouden moeten worden. Zeker op het moment dat er dwangmaatregelen, zoals beslaglegging, ontruiming of afsluiting zijn aangekondigd, past het bij de rol van de gerechtsdeurwaarder om de debiteur te helpen om de weg te vinden naar schuldhulpverlening. Probleem daarbij is, dat het zelfs voor professionals moeilijk is om goed te verwijzen. Helaas bestaat er nog geen actueel bestand met email-adressen en telefoonnummers van alle gemeentelijke instanties die schuldhulp verlenen. Waardoor het blijft bij een algemene verwijzing naar de gemeente van de debiteur om schuldhulp te vragen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback