Nieuws

AFGELOST=OPGELOST

30 augustus 2016

AFGELOST=OPGELOST

“Mensen met financiële problemen durven vaak geen hulp te vragen. Helpt u mee de drempels te verlagen?”

Bijna één op de vijf huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. En dat aantal neemt nog steeds toe… In veel gevallen heerst er schaamte over de problemen en wordt het vragen van hulp bij professionele instanties tot het uiterste uitgesteld, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen. Om het zoeken van hulp te stimuleren, hebben Syncasso en Kredietbank Nederland de handen ineen geslagen.

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Het aankloppen bij professionele instanties is voor veel mensen met schuldproblematiek een stap te ver, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen.

Communicatietoolbox

Syncasso en Kredietbank Nederland willen drempels verlagen en duidelijk maken dat eerder contact opnemen met professionals kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Onder de noemer ‘AFGELOST = OPGELOST’ is een reeks communicatiemiddelen ontwikkeld die de doelgroep overtuigt van het belang om in een vroeg stadium contact te zoeken met professionele schuldhulpverleners. De communicatiemiddelen zijn via een website beschikbaar voor instanties die te maken hebben met schuldenproblematiek.

Landelijke seminars AFGELOST = OPGELOST

Verspreid door het land vinden zes seminars plaats over de schuldenproblematiek en de oplossingen. De resultaten van het onderzoek van de RUG worden gedeeld, de communicatietoolbox wordt gepresenteerd en er is ruimte voor discussie.
Tijdens de eerste bijeenkomt op 3 oktober in Leeuwarden neemt staatssecretaris Jetta Klijnsma het eerste onderzoeksrapport in ontvangst.

U bent van harte uitgenodigd om een van deze bijeenkomsten bij te wonen. Uw aanwezigheid en inbreng is belangrijk, want samen kunnen we meer bereiken.

Onderwijs en de toekomst

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst. Syncasso en Kredietbank Nederland kijken verder dan de korte termijn en betrekken om die reden ook onderwijsinstellingen bij de seminars. De seminars vinden plaats op verschillende hogescholen in Nederland en onderwijsorganisaties kunnen ons onderzoek integreren in het lesprogramma. Door verbinding te leggen tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven kunnen we de schuldenproblematiek ook op de lange termijn beter terugdringen.

Seminars

 • maandag 3 oktober   Leeuwarden, Hogere Hotelschool Stenden
 • donderdag 13 oktober  Breda,  Avans Hogeschool
 • donderdag 17 november  Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam
 • donderdag 15 december  Utrecht, Hogeschool van Utrecht
 • donderdag 19 januari  Enschede, Hogeschool Saxion
 • donderdag 26 januari  Rotterdam, Hogeschool Inholland

Programma seminars

 • 15.00 uur – Ontvangst
 • 15.15 uur – Welkom
  – Inleiding
  – Delen onderzoeksresultaten en insights
  – Presentatie communicatiemiddelen en toolbox
  – Blik naar de toekomst, interactie met aanwezigen
 • 17.30 uur – Afsluiting

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback