Nieuws

Aedes: Europese aanbestedingsplicht corporaties principieel onjuist

11 december 2017

Aedes: Europese aanbestedingsplicht corporaties principieel onjuist

De Europese Commissie (EC) heeft aangekondigd dat het een formele procedure start omdat woningcorporaties niet de Europese aanbestedingsrichtlijn volgen. Publiekrechtelijke instellingen zoals ministeries en gemeenten moeten hun opdrachten Europees aanbesteden. Aedes vindt dit principieel onjuist omdat woningcorporaties maatschappelijke ondernemingen zijn en daarom niet onder Europese aanbestedingsregels voor overheden vallen. Dit is ook het standpunt van de overheid zelf. Minister Ollongren van BZK informeerde vrijdag 8 december de Tweede Kamer.

Corporaties zijn volgens Aedes private ondernemingen die weliswaar werken binnen een wettelijk kader, maar zelfstandig hun verantwoordelijkheden invullen en uitvoeren. Daarbij is geen sprake van directe overheidsinvloed op de aanbestedingen van woningcorporaties. Een verplichting om Europees aan te besteden betekent dat woningcorporaties bij het inkopen van werken, diensten of leveringen boven een bepaald bedrag gedetailleerde Europese regels moeten volgen. Dit kost onnodig veel administratie, tijd en geld. De schatting is circa 30 miljoen euro per jaar extra. Een bedrag waarvoor corporaties ook 750 woningen kunnen bouwen.

Minister

De EC spreekt nu in eerste instantie de Nederlandse Staat aan op de vermeende aanbestedingsplicht van Nederlandse woningcorporaties. Daarom heeft Aedes contact met minister Ollongren om de EC ervan te overtuigen dat de aanbestedingsplicht principieel niet aansluit bij het Nederlandse stelsel van volkshuisvesting. Hierover hebben de afgelopen jaren al meerdere gesprekken plaatsgevonden met de Europese Commissie. De minister gaf eerder deze week nog aan te vinden dat de regeldruk voor corporaties te veel is toegenomen en ze samen met de sector verlichting wil zoeken. Vanuit Europa dreigt daar nu dus nog een extra last bovenop te komen.

Onnodig

Corporaties kopen uiteraard zorgvuldig en efficiënt in omdat ze met maatschappelijk geld werken. Aedes is daarom voorstander van aanbesteden, maar niet op basis van onnodig verspillende Europese aanbestedingsprocedures waar niemand, ook niet de leveranciers, op zitten te wachten. Aedes vreest ook dat de voortgang van nieuwbouw en verduurzaming bij corporaties enorm zal vertragen als Europese aanbesteding verplicht wordt.

Niet definitief

Overigens heeft deze stap van de Europese Commissie geen gevolg voor de wijze waarop woningcorporaties hun opdrachten nu vormgeven. Aedes gaat verder met het aanmoedigen van professioneel opdrachtgeverschap en aanbesteden. Totdat de Europese Commissie met een definitief besluit komt, hoeven corporaties hun beleid niet te wijzigen. Lees meer…

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback