Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Partner Nederlandse Schuldhulproute

Syncasso partner Nederlandse Schuldhulproute

In de schulddienstverleningsketen staan de overheid, opdrachtgevers, incasso-organisaties, gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners voor de uitdaging om de brede schuldenproblematiek samen te bestrijden. Vanuit de eigen rol leveren alle betrokken ketenpartijen hieraan hun bijdrage. Dat levert goede initiatieven op, maar ook versnippering van middelen en energie.

Syncasso wil aanjager van vernieuwing en verbetering in de schulddienstverleningsketen zijn. Daarom zijn we actief in de KBvG, SNG, VCMB en werken we intensief samen met Kredietbank Nederland. We maken ons sterk voor een integratie van goede, maar los van elkaar staande initiatieven, die door samenwerking een veel grotere bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de brede schuldenproblematiek. Daarom zijn we partner geworden van de Nederlandse Schuldhulproute.

Michaël Brouwer, CEO van Syncasso: ‘We zijn een van de initiatiefnemers voor Schuldenwijzer, dat door KBvG en SNG verder is ontwikkeld. Naast ons partnerschap met de Nederlandse Schuldhulproute, willen we ons inzetten voor een integrale samenwerking met het Schuldenknooppunt van NVVK en Schuldenwijzer van KBvG.

Nederlandse Schuldhulproute

De Nederlandse Schuldhulproute wil voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot schuldzorgen. In de Nederlandse Schuldhulproute werken bedrijven, gemeenten en schuldhulpverleners samen om passende schuldhulp te vinden bij (beginnende) financiële problemen.

De partners in de Nederlandse Schuldhulproute, waaronder Syncasso, signaleren betalingsproblemen en achterstanden en bewegen de debiteurklanten om passende hulp te zoeken. Geldfit, Moedige Dialoog, fiKks, Schuldenlab.nl en de gemeenten bieden samen verschillende manieren aan om geholpen te worden bij schulden. Er kan daarbij gekozen worden voor online zelfhulp, een digitale vrijwilliger, een lokale vrijwilliger of een professionele schuldhulpverlener. Door deze samenwerking kan altijd passende hulp geboden worden.

Syncasso helpt bij het vinden van een oplossing

Elke maand komen tienduizenden debiteurklanten naar onze website om een oplossing te zoeken voor hun betalingsachterstand(en). Onze website is daar helemaal op ingericht. Om de weg naar de Nationale Schuldhulp Route snel te vinden, hebben we een speciale pagina www.syncasso.nl/hulp gemaakt, waar je met één klik op de goede route komt. Lukt dat niet zelfstandig, dan biedt ons Team Coördinatie Schuldhulp ondersteuning.