Nieuws

Uitlegvideo beslagvrije voet

26 mei 2020

Syncasso ontwikkelt uitlegvideo
beslagvrije voet

Ons vakgebied kent complexe aspecten. Voor credit managers meestal bekend terrein, maar voor debiteurklanten vaak nog lastig te volgen. In het kader van transparantie staan wij dit keer stil bij het onderwerp de ‘beslagvrije voet’ en wat we hebben ontwikkeld om dit onderwerp begrijpelijk te maken voor debiteurklanten. Maar eerst terug naar de basis, wat betekent de beslagvrije voet?

Beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op het inkomen stelt de gerechtsdeurwaarder een beslagvrije voet vast. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat niet in beslag mag worden genomen. Dit zorgt ervoor dat er geld overblijft voor de vaste lasten en het levensonderhoud. Dit is in de Wet geregeld. De hoogte van de beslagvrije voet is per persoon verschillend.

De gerechtsdeurwaarder berekent de beslagvrije voet met de gegevens die bij hem worden aangeleverd. In deze berekening wordt rekening gehouden met de persoonlijke leefomstandigheden. Bijvoorbeeld of de debiteurklant alleen- of samenwonend is en of kinderen heeft. Het is belangrijk dat alle gegevens die de gerechtsdeurwaarder nodig heeft door de debiteurklant worden aangeleverd zodat de beslagvrije voet goed kan worden berekend en er niet te veel wordt ingehouden.

Onze specialisten zijn structureel proactief bezig om de juiste informatie te verkrijgen. Zo zorgen wij ervoor dat debiteurklanten de vaste lasten kunnen blijven betalen en dat er geld overblijft voor levensonderhoud.

Ingewikkeld begrijpelijk maken

Syncasso heeft een uitlegvideo gemaakt om de beslagvrije voet in één minuut begrijpelijk te maken. Deze video is te vinden op syncasso.nl/beslagvrijevoet. Door visuele communicatie te gebruiken zijn wij in staat om de boodschap duidelijk over te brengen en deze voor iedereen begrijpelijk te maken. Door onszelf continu uit te dagen op het gebied van incassocommunicatie en hierin te verbeteren komen we tot snellere en duurzame oplossingen.

Serie Syncasso uitlegvideo’s

Syncasso ontwikkelt een serie uitlegvideo’s voor debiteuren om ingewikkelde zaken zoals een loonbeslag, de beslagvrije voet of de CAK-regeling op een begrijpelijke manier uit te leggen. Dat is onderdeel van de missie van Syncasso om alle incassocommunicatie en gerechtelijke documenten voor iedereen begrijpelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over de beslagvrije voet en hoe je zelf een berekening kunt maken op syncasso.nl/beslagvrijevoet

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback