Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Uitlegvideo beslagvrije voet

Syncasso ontwikkelt uitlegvideo
beslagvrije voet

Ons vakgebied kent complexe aspecten. Voor credit managers meestal bekend terrein, maar voor debiteurklanten vaak nog lastig te volgen. In het kader van transparantie staan wij dit keer stil bij het onderwerp de ‘beslagvrije voet’ en wat we hebben ontwikkeld om dit onderwerp begrijpelijk te maken voor debiteurklanten. Maar eerst terug naar de basis, wat betekent de beslagvrije voet?

Beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op het inkomen stelt de gerechtsdeurwaarder een beslagvrije voet vast. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat niet in beslag mag worden genomen. Dit zorgt ervoor dat er geld overblijft voor de vaste lasten en het levensonderhoud. Dit is in de Wet geregeld. De hoogte van de beslagvrije voet is per persoon verschillend.

De gerechtsdeurwaarder berekent de beslagvrije voet met de gegevens die bij hem worden aangeleverd. In deze berekening wordt rekening gehouden met de persoonlijke leefomstandigheden. Bijvoorbeeld of de debiteurklant alleen- of samenwonend is en of kinderen heeft. Het is belangrijk dat alle gegevens die de gerechtsdeurwaarder nodig heeft door de debiteurklant worden aangeleverd zodat de beslagvrije voet goed kan worden berekend en er niet te veel wordt ingehouden.

Onze specialisten zijn structureel proactief bezig om de juiste informatie te verkrijgen. Zo zorgen wij ervoor dat debiteurklanten de vaste lasten kunnen blijven betalen en dat er geld overblijft voor levensonderhoud.

Ingewikkeld begrijpelijk maken

Syncasso heeft een uitlegvideo gemaakt om de beslagvrije voet in één minuut begrijpelijk te maken. Deze video is te vinden op syncasso.nl/beslagvrijevoet. Door visuele communicatie te gebruiken zijn wij in staat om de boodschap duidelijk over te brengen en deze voor iedereen begrijpelijk te maken. Door onszelf continu uit te dagen op het gebied van incassocommunicatie en hierin te verbeteren komen we tot snellere en duurzame oplossingen.

Serie Syncasso uitlegvideo’s

Syncasso ontwikkelt een serie uitlegvideo’s voor debiteuren om ingewikkelde zaken zoals een loonbeslag, de beslagvrije voet of de CAK-regeling op een begrijpelijke manier uit te leggen. Dat is onderdeel van de missie van Syncasso om alle incassocommunicatie en gerechtelijke documenten voor iedereen begrijpelijk te maken.

Kijk voor meer informatie over de beslagvrije voet en hoe je zelf een berekening kunt maken op syncasso.nl/beslagvrijevoet