Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Wat is de beslagvrije voet?

Beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen wordt uw beslagvrije voet berekend. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat niet in beslag mag worden genomen. Bekijk hier de animatie: Beslagvrije voet uitgelegd in 1 minuut.

Als er door Syncasso beslag wordt gelegd op uw inkomsten, ontvangt u van ons een formulier Uw beslagvrije voet (modelmededeling). Daarin kunt u zien met welke gegevens de berekening gemaakt is.

Uw beslagvrije voet controleren

U kunt uw beslagvrije voet controleren met het formulier Uw beslagvrije voet (modelmededeling) dat u van Syncasso hebt ontvangen. Of ga naar www.uwbeslagvrijevoet.nl van de Rijksoverheid om zelf de berekening te maken. Klopt er iets niet? Of mist er iets? Dan moet u dat aan ons doorgeven met een Verzoek aanpassing van de beslagvrije voet dat u onderaan deze pagina vindt.

U staat er niet alleen voor

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Zo heeft in Nederland ruim 1 op de 5 mensen moeite om iedere maand rond te komen. Maakt u zich zorgen over geld? Kijk op syncasso.nl/hulp, daar staan verschillende manieren om hulp te krijgen om uw geldproblemen op te lossen.

Of bel gratis 0800-8115. Er staan mensen voor je klaar die luisteren naar jouw verhaal en met je meedenken. Ze kunnen je ook in contact brengen met passende hulp.

www.0800-8115.nl

Veelgestelde vragen
beslagvrije voet

Hoeveel mag er in beslag worden genomen?

Alles wat uitkomt boven de zogenaamde beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het minimum inkomen waarop u recht heeft. Dit bedrag moet u altijd ontvangen. Ook als er meerdere beslagen zijn gelegd.

Welk bedrag ontvangt u zelf nog?

Uw beslagvrije voet is onder andere afhankelijk van uw inkomsten en uw leefsituatie. De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor uzelf en de leden van uw huishouden.

Ook de betaling van de premie voor de zorgverzekering valt hieronder. Het kan zijn dat het CAK de bestuursrechtelijke premie inhoudt middels bronheffing. In dat geval betaalt u die premie niet meer zelf en ontvangt u dus minder dan de beslagvrije voet.

De berekening van de beslagvrije voet is geregeld in de wet. In de wet is ook bepaald dat in elk geval 5% van het netto-inkomen moet worden gebruikt voor de aflossing van schulden. Daardoor is de beslagvrije voet nooit hoger dan 95% van het totale netto-inkomen van u en uw eventuele partner.

Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

U heeft een formulier Uw beslagvrije voet (modelmededeling) ontvangen waarin u kunt zien met welke gegevens uw beslagvrije voet is berekend. Of ga naar uwbeslagvrijevoet.nl om zelf de berekening te maken. Klopt er iets niet? Of mist er iets? Dan moet u dat aan ons doorgeven met een Verzoek aanpassing van de beslagvrije voet dat u onderaan deze pagina vindt.

Klopt uw beslagvrije voet?

Wanneer u uw beslagvrije voet wilt narekenen met uw eigen gegevens, kunt u dat doen via uwbeslagvrijevoet.nl. Daar kunt u ook vinden welke bewijsstukken van belang zijn wanneer u wilt dat uw beslagvrije voet opnieuw wordt berekend en vastgesteld.

Als uw beslagvrije voet moet worden verhoogd, dan moet u de omstandigheden voor deze verhoging - binnen 4 weken na de ontvangst van deze brief - aan ons doorgeven. Indien van toepassing wordt de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast. Geeft u de (gewijzigde) omstandigheden niet binnen 4 weken aan ons door? Dan wordt de beslagvrije voet aangepast op het moment dat u deze omstandigheden aan ons heeft doorgegeven.

Wij hebben voor de bepaling van uw inkomsten en leefsituatie onder meer gebruik van de Basisregistratie Personen en de UWV-Polisadministratie. Wij kunnen de gegevens die daarin zijn opgenomen echter niet voor u aanpassen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens correct in die registers zijn opgenomen. Wilt u meer weten over het aanpassen van uw gegevens, ga dan naar uwbeslagvrijevoet.nl/controleren-beslagvrije-voet

Ik denk dat er te veel wordt ingehouden.

U kunt op uwbeslagvrijevoet.nl zelf een berekening maken. Twijfelt u? Controleer dan het formulier Uw beslagvrije voet. Klopt er iets niet? Of mist er iets? Dan moet u dat aan ons doorgeven met een Verzoek aanpassing van de beslagvrije voet dat u onderaan deze pagina vindt.

Ik ben het formulier Uw beslagvrije voet kwijt

U vindt het formulier als u inlogt in Mijn Dossier.

Waarom wordt er beslag gelegd?

Als u rekeningen niet op tijd betaalt en u niet reageert op herinneringen en aanmaningen kan er na een vonnis of een dwangbevel beslag worden gelegd.

Hoe wordt een beslag gelegd?

Een deurwaarder laat dit via een exploot van beslaglegging weten aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Dit kan op basis van een vonnis of dwangbevel.

Hoe kan ik zelf de beslagvrije voet berekenen?

U kunt op uwbeslagvrijevoet.nl zelf een berekening maken. Twijfelt u? Neem dan contact op met Syncasso.

Hoe kan ik beslag voorkomen?

Als u een dwangbevel of dagvaarding heeft ontvangen moet u heel snel actie ondernemen.

U heeft dan 2 mogelijkheden:

1. Volledige rekening (vordering) betalen.
2. Een betaalafspraak maken om in delen te betalen.

In beide gevallen raden we altijd aan om contact op te nemen!

Waarom werkt mijn werkgever mee aan een loonbeslag?

Uw werkgever is wettelijk verplicht om mee te werken aan een loonbeslag.

Uw werkgever heeft geen keus.

Geen woonadres in Nederland?

Wanneer u geen woonadres in Nederland heeft of wanneer u een briefadres in Nederland heeft, dan geldt in beginsel een andere berekening van de beslagvrije voet. In dat geval zal de gerechtsdeurwaarder aanvankelijk namelijk van minder gegevens kunnen uitgaan. Wanneer u volledig inzicht geeft in uw leefsituatie en bronnen van inkomsten, kan dat tot een verhoging van de beslagvrije voet leiden. Beschikt u over een vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland, dan wordt de beslagvrije voet aangepast wanneer de levenstandaard van het betreffende land lager is dan in Nederland. Meer informatie hierover kunt u vinden op uwbeslagvrijevoet.nl

Aanpassing in verband met woonlasten?

In bijzondere gevallen biedt de wet de mogelijkheid om de beslagvrije voet (tijdelijk) te verhogen in verband met uw woonlasten. In de modelmededeling onder de kopjes ’Geef het aan ons door als’ en ‘Bedragen die niet meetellen’ kunt u lezen of dit op u van toepassing is.

Wanneer de berekening van de beslagvrije voet echter al eens is aangepast in verband met uw woonlasten, kunt u in de modelmededeling vinden welke gegevens daarvoor zijn gebruikt.

Andere inkomsten?

Wanneer u of uw eventuele partner inkomsten heeft die niet in het bijgevoegde overzicht staan vermeld, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan door een e-mail te sturen aan bvv@syncasso.nl of vul de vragenlijst in onderaan deze pagina.

Is er al beslag gelegd op andere inkomsten?

Wanneer er al beslag is gelegd op andere inkomsten van u of van uw eventuele partner, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan door een e-mail te sturen aan bvv@syncasso.nl of vul de vragenlijst in onderaan deze pagina. Daarbij moet u aangeven door wie er beslag is gelegd en op welke inkomsten. Geef daarbij ook aan als een schuld wordt verrekend met andere inkomsten. U moet daarbij aangeven tussen welke partijen de schuld wordt verrekend en om welk bedrag per periode het gaat.

Verandert er iets in uw inkomsten of leefsituatie?

Geef dit dan aan ons door. Dit kan door een e-mail te sturen aan bvv@syncasso.nl of vul de vragenlijst in onderaan deze pagina. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de beslagvrije voet.

Hoe wordt uw privacy beschermd?

Voor het berekenen van uw beslagvrije voet zijn gegevens gebruikt die u kunt terugvinden op de modelmededeling. Op het gebruik van die gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Wilt u meer weten over het gebruik van gegevens en uw privacy, ga dan naar uwbeslagvrijevoet.nl/privacy
.

Helaas heeft uw zoekopdracht geen resultaten opgeleverd. Probeer het opnieuw of neem contact met ons op.

Verzoek aanpassing van de beslagvrije voet