Nieuws

Onderzoeksrapport Afgelost = Opgelost

12 oktober 2016
Onderzoeksrapport Afgelost = Opgelost

Mensen met problematische schulden wachten vaak lang voordat ze hulp zoeken om iets aan hun financiële problemen te doen. Hierdoor stapelen schulden zich op en wordt de schuldenproblematiek onnodig complex. Het zou daarom voor zowel schuldenaar, crediteur als hulpverlener beter zijn wanneer schuldenaren in een vroeger stadium actie zouden ondernemen. Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Dit onderzoeksproject, dat is uitgevoerd in het kader van de regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schuldenproblematiek, heeft als doel om in kaart te brengen waarom mensen met schulden relatief lang wachten om actie te ondernemen. Deze kennis is vervolgens gebruikt om communicatiemiddelen te ontwikkelen die schuldenaren kunnen stimuleren om eerder in actie te komen.

De basis van dit project vormt een serie van honderd diepte-interviews met huidige klanten van Kredietbank Nederland en Syncasso. De kern van deze interviews bestond uit vragen over barrières die deelnemers ervan hadden weerhouden om eerder contact op te nemen met Syncasso of Kredietbank Nederland en over de aanleiding van het uiteindelijke contact met een van deze organisaties. Uit deze interviews kwam een grote verscheidenheid aan barrières naar voren. Twee van deze barrières, een gevoel van schaamte en onderschatting van de eigen financiële situatie, werden door de grote meerderheid van de deelnemers min of meer expliciet genoemd. Deze twee primaire barrières lijken al vanaf het ontstaan van een schuldenprobleem een hindernis te vormen om actie te ondernemen. Vier andere secundaire barrières werden ook vaak genoemd, maar niet zo algemeen als de primaire barrières. Deze secundaire barrières, waaronder onrealistisch optimisme en negatieve informatie, lijken voornamelijk een rol te spelen wanneer schulden beginnen te escaleren. De aanleiding voor contact met een van de organisaties was voor de meeste klanten een externe factor.

Deze externe factor nam twee vormen aan: aanmoediging van anderen om actie te ondernemen (zowel vrienden of familie als professionals) of verslechtering van de eigen situatie waardoor een schuldenaar zich zelf realiseerde dat actie onvermijdelijk was geworden. Op basis van deze uitkomsten is een communicatietoolbox ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren actie te ondernemen. Het centrale idee achter de middelen in deze toolbox is mensen stimuleren financiële problemen bespreekbaar te maken door de positieve gevolgen van de stap naar schuldhulpverlening duidelijk uit te dragen. Op deze manier haken de communicatiemiddelen in op meerdere in het onderzoek gevonden barrières en kunnen zij een bijdrage leveren aan het oplossen van dit belangrijke maatschappelijke probleem. De toolbox is te downloaden via www.afgelostisopgelost.nl

In het onderzoeksrapport wordt het onderzoeksproject verder toegelicht en worden de onderzoeksuitkomsten weergegeven. Na de analyse van deze uitkomsten volgt een beschrijving van de communicatiemiddelen die op basis van het onderzoek zijn ontwikkeld.

Het complete onderzoek kunt u hier downloaden en lezen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback