Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Masterclass VTLB donderdag 30 juni 2016

Masterclass VTLB

donderdag 30 juni 2016

Met de VTLB berekening wordt de berekening van het vrij te laten bedrag bedoeld. Het betreft een uniforme rekenmethode voor schuldenaren waarop de WSNP van toepassing is. Met de berekening kan onderbouwd worden welk bedrag buiten de boedel blijft.

Een VTLB berekening kan ook in andere gevallen worden gebruikt, om bijvoorbeeld te kunnen berekenen wat de aflossingscapaciteit bedraagt van de schuldenaar. Gedacht kan worden aan “restschulden” die na (gedwongen) verkoop van een onroerende zaak verschuldigd blijven of andere (hoge) vorderingen waarin het treffen van een afbetalingsregeling op basis van de VTLB berekening meer oplevert dan het nemen van executiemaatregelen.

In de masterclass komen in heldere stappen de diverse onderdelen van de VTLB berekening aan de orde. Naast de theorie worden er aan de hand van praktijkvoorbeelden “online” berekeningen gemaakt met behulp van de VTLB-calculator.

Opbouw van de masterclass:

  • Inleiding
  • Uitgangspunten VTLB
  • Berekening VTLB in 3 stappen:
    • BVV (stap 1)
    • Toeslagen en correctie (stap 2)
    • Correctie(s) Rechter Commissaris (stap 3)
  • Praktijkcasus

Voor slechts € 175,- excl. BTW kunt u deelnemen aan deze masterclass die plaats vindt op donderdag 30 juni van 9:00 uur tot circa 12:30 uur in Van der Valk Hotel Vianen aan de Prins Bernhardstraat 75. Alle deelnemers ontvangen na deelname een certificaat. Geef u snel op, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Bevestig hier uw deelname of bel voor meer informatie naar uw Relatiemanager Finance, Marcel van de Wiel via 06 – 53 29 22 81.