Nieuws

Ethische kaders Syncasso DataFactory

19 mei 2022

 

Kunstmatige intelligentie en het gebruik van voorspelmodellen voor creditmanagement zijn onmisbaar om maatschappelijk verantwoord, grote aantallen betalingsachterstanden op te lossen. Maar er is ook zorg of de gebruikte algoritmen voor de voorspelmodellen op een ethische, verantwoorde manier zijn ontwikkeld. In 2020 schreven we al een artikelenreeks over ethisch gebruik van AI voor creditmanagement. De vijf kernprincipes die we in die artikelenreeks behandelden, vormen het uitgangspunt voor onze DataFactory.

1. Goed doen, bijdragen aan welzijn, waardigheid en duurzaamheid

Onze voorspelmodellen zijn ontwikkeld om betalingsachterstanden maatschappelijk verantwoord op te lossen, waarbij de betaalcapaciteit van de debiteurklant de voorgestelde oplossing bepaalt.  Ons Minnelijk Maatwerk Model onderscheidt Niet-Kunners, Regelaars en Niet-Willers. Een niet-kunner vragen we niet om betaling, maar bieden we hulp aan. Voor een regelaar bieden we een passende, haalbare betalingsregeling. Een niet-willer wijzen we op de kostenconsequenties van het uitstellen van een oplossing.

Kunnen we de vordering niet minnelijk oplossen, dan ondersteunt ons voorspelmodel Verantwoord Dagvaarden de beslissing om al dan niet te dagvaarden. Ook voor deze beslissing is de betaalcapaciteit van de debiteur leidend.

2. Geen kwaad doen, privacy respecteren en misbruik voorkomen

In onze DataFactory gebruiken we de data van onze opdrachtgevers en de debiteur voor onze algoritmen. Die verrijken we met (publieke) sociodemografische data van CBS. Dat garandeert de kwaliteit en integriteit van de gebruikte data, waarbij we de dataset minimaliseren tot de 30 krachtigste voorspellers, om een betrouwbare voorspelling te doen. De dataset wordt met machinelearning getraind om de voorspelkracht en betrouwbaarheid te borgen en te verbeteren. We respecteren de privacy van onze debiteuren en gebruiken de data uitsluitend om de betalingsachterstand zo goed mogelijk op te lossen. Misbruik wordt voorkomen door een afgeschermde omgeving die alleen toegang biedt aan geregistreerde combinaties van rollen en rechten. Het gebruik van de gegevens wordt gelogd.

3. Menselijke besliskracht om AI-beslissingen aan te passen

We benutten elk contact met een debiteur om de uitkomsten van onze voorspelmodellen te valideren en actualiseren. Speciaal bij de overgangsgebieden van niet-kunners, naar regelaars c.q. niet-willers zijn we extra attent op actuele ontwikkelingen en omstandigheden die de voorspelling beïnvloeden. We informeren telefonisch of via een huisbezoek. Onze behandelaars en gerechtsdeurwaarders kunnen voorspellingen (laten) aanpassen en nieuwe informatie toevoegen, die toekomstige voorspellingen verbeteren.

4. Gerechtigheid, eerlijkheid, solidariteit en non-discriminatie

Ondersteund door onze voorspelmodellen lossen we betalingsachterstanden op binnen de (betalings)mogelijkheden van de debiteur. Waarbij rechtvaardigheid, eerlijkheid en rechtsgelijkheid gebiedt dat een debiteur naar vermogen bijdraagt om de vordering op te lossen. Dat is solidair met andere debiteuren die hun achterstanden betalen en eerlijk voor de leverancier die zijn deel van de overeenkomst is nagekomen. Non-discriminatie wordt geborgd door gebruik te maken van eigen, kwalitatieve data van onze opdrachtgevers die specifiek verzameld is om de betalingsachterstand op te lossen.

5. Hoe werkt het en wie is daar verantwoordelijk voor?

Syncasso debiteuren hebben er recht op om te weten hoe onze voorspelmodellen tot aanbevelingen komen. Onze aanbevelingen zijn goed uit te leggen, omdat we voor de voorspellingen een dataset van dertig voorspellers samenstellen, die duidelijk gerelateerd zijn aan betalingsachterstanden, historisch betaalgedrag en responsegedrag in het voorafgaande incassotraject van de debiteur zelf.

De verantwoordelijkheid voor onze voorspelmodellen ligt bij ons Team datawetenschappers van Business Control onder leiding van Continuous Improvement Manager Corina Soeteman. Verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen over onze voorspelmodellen en andere privacy gerelateerde vragen is Mark Getkate, onze Legal-Compliance Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback