Nieuws

Vroegsignalering, of later?

06 maart 2019

Vroegsignalering, of later?

Medio februari werd een wetswijzigingsvoorstel ingediend dat er in het kort op neerkomt dat de gemeentelijke schuldhulpverlening persoonsgegevens mag uitwisselen met derden. Idee hierachter is dat de schuldhulpverlening dan eerder contact kan zoeken met een debiteur die door twee of meer schuldeisers wordt gesignaleerd bij de desbetreffende gemeente.

Probleem met een wetswijziging is, dat die tijd kost. Gemiddeld ruim een jaar. Nog afgezien van de tijd die nodig is om de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulp te organiseren die hiervoor nodig is. En het benodigde budget te vinden om dat te financieren. En het eens te worden over een betrouwbaar en veilig uitwisselingsplatform dat nodig is om de persoonsgegevens te delen.

Schuldenwijzer

KBvG en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders werken sinds 2018 aan een online platform om problematische schulden te beperken en vroegsignalering te organiseren: Schuldenwijzer. Daarin staat de schuldenaar centraal. Die kan zelf online Schuldenwijzer raadplegen en zijn bewindvoerder of schuldhulpverlener toegang geven tot zijn actuele schuldpositie. Die kunnen daarmee direct aan de slag gaan om schuldhulp te bieden.

Gerechtsdeurwaarders zorgen ervoor dat de schuldenaar die onder beslag ligt te maken heeft met één gerechtsdeurwaarder. De debiteur heeft tenslotte ook maar één betaalcapaciteit. Die wordt hierdoor beter beschermd. Daarbij zijn gerechtsdeurwaarders verplicht om te controleren of een debiteur niet onder de beslagvrije voet terechtkomt door nieuwe beslagmaatregelen. Die verplichtingen zorgen er tegelijkertijd voor dat Schuldenwijzer up to date is.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Een hardnekkig probleem voor het organiseren van Vroegsignalering is het systeem waarmee de informatie wordt uitgewisseld tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Er wordt aan verschillende platforms door diverse samenwerkingsverbanden gewerkt, waarbij de verzekeraars, energiebedrijven en woningcorporaties aandringen op het invoeren van één standaard voor het uitwisselen van de data.

Syncasso is van mening dat Schuldenwijzer daarvoor bij uitstek geschikt is. De noodzakelijke informatie wordt dagelijks geactualiseerd door alle gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland. Dat is een verplichting die door KBvG is ingesteld en zodanig is geautomatiseerd dat alle deurwaarders daaraan meewerken. Dat zorgt voor actuele informatie en een forse besparing op de administratieve lastendruk voor de in het wetsvoorstel genoemde schuldeisers. Het wachten is alleen nog op de overheid om hun beslagen in het systeem te zetten. Maar dat duurt helaas nog tot 2021.

Het wiel uitvinden

Schuldenwijzer wordt ontwikkeld op het fundament van het digitaal beslagregister dat in 2016 door KBvG en SNG is ontwikkeld, in 2017 in gebruik is genomen en in 2018 alweer naar een 2.0 versie is doorontwikkeld. Een veilig, solide en toekomstbestendig systeem. Bij elkaar verwerken de Nederlandse gerechtsdeurwaarders jaarlijks meer dan drie miljoen vorderingen voor verzekeraars, energiebedrijven, woningcorporaties en de overheid.

Met Schuldenwijzer komt hierdoor een bewezen goed werkende infrastructuur voor schulddienstverlening vanaf Q2 2019 beschikbaar die alle informatie al bevat die door de wetswijziging ontsloten moet gaan worden. Niettemin maken we ons zorgen dat er een commissie wordt ingesteld die het wiel gaat uitvinden om een infrastructuur voor de Vroegsignalering uit het wetswijzigingsvoorstel te ontwikkelen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback