Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Vroegsignalering, of later?

Vroegsignalering, of later?

Medio februari werd een wetswijzigingsvoorstel ingediend dat er in het kort op neerkomt dat de gemeentelijke schuldhulpverlening persoonsgegevens mag uitwisselen met derden. Idee hierachter is dat de schuldhulpverlening dan eerder contact kan zoeken met een debiteur die door twee of meer schuldeisers wordt gesignaleerd bij de desbetreffende gemeente.

Probleem met een wetswijziging is, dat die tijd kost. Gemiddeld ruim een jaar. Nog afgezien van de tijd die nodig is om de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulp te organiseren die hiervoor nodig is. En het benodigde budget te vinden om dat te financieren. En het eens te worden over een betrouwbaar en veilig uitwisselingsplatform dat nodig is om de persoonsgegevens te delen.

Schuldenwijzer

KBvG en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders werken sinds 2018 aan een online platform om problematische schulden te beperken en vroegsignalering te organiseren: Schuldenwijzer. Daarin staat de schuldenaar centraal. Die kan zelf online Schuldenwijzer raadplegen en zijn bewindvoerder of schuldhulpverlener toegang geven tot zijn actuele schuldpositie. Die kunnen daarmee direct aan de slag gaan om schuldhulp te bieden.

Gerechtsdeurwaarders zorgen ervoor dat de schuldenaar die onder beslag ligt te maken heeft met één gerechtsdeurwaarder. De debiteur heeft tenslotte ook maar één betaalcapaciteit. Die wordt hierdoor beter beschermd. Daarbij zijn gerechtsdeurwaarders verplicht om te controleren of een debiteur niet onder de beslagvrije voet terechtkomt door nieuwe beslagmaatregelen. Die verplichtingen zorgen er tegelijkertijd voor dat Schuldenwijzer up to date is.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Een hardnekkig probleem voor het organiseren van Vroegsignalering is het systeem waarmee de informatie wordt uitgewisseld tussen schuldeisers en schuldhulpverleners. Er wordt aan verschillende platforms door diverse samenwerkingsverbanden gewerkt, waarbij de verzekeraars, energiebedrijven en woningcorporaties aandringen op het invoeren van één standaard voor het uitwisselen van de data.

Syncasso is van mening dat Schuldenwijzer daarvoor bij uitstek geschikt is. De noodzakelijke informatie wordt dagelijks geactualiseerd door alle gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland. Dat is een verplichting die door KBvG is ingesteld en zodanig is geautomatiseerd dat alle deurwaarders daaraan meewerken. Dat zorgt voor actuele informatie en een forse besparing op de administratieve lastendruk voor de in het wetsvoorstel genoemde schuldeisers. Het wachten is alleen nog op de overheid om hun beslagen in het systeem te zetten. Maar dat duurt helaas nog tot 2021.

Het wiel uitvinden

Schuldenwijzer wordt ontwikkeld op het fundament van het digitaal beslagregister dat in 2016 door KBvG en SNG is ontwikkeld, in 2017 in gebruik is genomen en in 2018 alweer naar een 2.0 versie is doorontwikkeld. Een veilig, solide en toekomstbestendig systeem. Bij elkaar verwerken de Nederlandse gerechtsdeurwaarders jaarlijks meer dan drie miljoen vorderingen voor verzekeraars, energiebedrijven, woningcorporaties en de overheid.

Met Schuldenwijzer komt hierdoor een bewezen goed werkende infrastructuur voor schulddienstverlening vanaf Q2 2019 beschikbaar die alle informatie al bevat die door de wetswijziging ontsloten moet gaan worden. Niettemin maken we ons zorgen dat er een commissie wordt ingesteld die het wiel gaat uitvinden om een infrastructuur voor de Vroegsignalering uit het wetswijzigingsvoorstel te ontwikkelen. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten.