Nieuws

Visie op een toekomstbestendige schuldenaanpak

05 juli 2018

Visie op een toekomstbestendige schuldenaanpak

Centraal schuldenoverzicht signaleert en beperkt schulden

De gerechtsdeurwaarder is belast met de executie van vorderingen, het uitbrengen van exploten etc. Dit is een formele, functionele benadering van de gerechtsdeurwaarder, terwijl die juist ook belangrijke maatschappelijke waarde kan bijdragen aan de Nederlandse maatschappij. In dat kader delen we graag onze ideeën over de richting die het gerechtsdeurwaardersvak naar onze mening zou moeten inslaan.

Totaalbeeld

Gerechtsdeurwaarders hebben veel informatie over de schuldenaar. Een substantiële bijdrage aan de beperking van de schuldenproblematiek is in onze visie dat de deurwaarders de beschikbare kennis en informatie over de debiteuren van alle 170 afzonderlijke kantoren digitaal samenvoegen zodat (van) elke schuldenaar in Nederland één actueel totaalbeeld beschikbaar is van zijn schulden bij de deurwaarders van Nederland.

Inzicht in de schuldpositie

Hiermee lossen we een groot probleem op, namelijk het gebrek aan inzicht in de schuldpositie van een schuldenaar. Een probleem waaraan de schuldhulpverlening een groot deel van haar tijd kwijt is. De deurwaarders kunnen hiermee zowel de schuldenaar en schuldhulpverlening enorm faciliteren, omdat er een betrouwbaar en compleet inzicht is waarmee de schuldhulpverlener direct aan de slag kan en alle energie kan steken in het oplossen van de schuldsituatie. Ook voor preventie, zorgplicht en vroegsignalering levert een actueel schuldenoverzicht een enorme bijdrage.

Actueel en betrouwbaar inzicht

Het schuldenoverzicht is actueel, 24/7 bereikbaar voor burgers, deurwaarders en schuldhulpverleners. Dat inzicht is nodig om voor de inning en de schuldsanering de juiste maatregelen te kiezen. Daardoor wordt de debiteur beschermt tegen stapeling van (gerechtelijke) kosten. Het voorziet in een betere manier om ervoor te zorgen dat de debiteur niet onder de Beslag Vrije Voet terecht komt, ook in de pre-gerechtelijke fase.

Vergelijkbaar met het pensioenoverzicht wordt de schuldpositie van een burger in een gecontroleerde en gereguleerde centrale database opgeslagen. Dat is beter voor de bescherming van de privacy en helpt om (potentieel) problematische schulden te beperken en schuldhulpverlening efficiënter en effectiever te maken.

Nu bewaart elke deurwaarder voor zich deze data. Daarbij bestaat de kans dat een burger meerdere schulden heeft bij één of meer van de 170 verschillende deurwaarders. Terwijl elke deurwaarder slechts kennis heeft van maar één schuld bij deze schuldenaar. Door een totaaloverzicht van de schuldpositie wordt de stapeling van inningskosten voorkomen.

Privacy en beveiliging

De toegang tot de schuldendatabase moet beperkt zijn tot geregistreerde gebruikers. Het biedt inzicht in de achterstanden en schulden voor de debiteur zelf, incl. de mogelijkheid om laagdrempelig in contact te komen met schuldhulp. De toegangsrechten worden per soort gebruiker toegekend en het  gebruik wordt gelogd om transparant te maken wie, wanneer toegang had tot de data. De bescherming van de persoonsgegevens wordt geborgd door professionele inrichting, gestructureerd onderhoud en up to date beveiliging van de data.

Schuldhulpverlening en Vroegsignalering

Centrale registratie van achterstanden heeft als voordeel voor de schuldhulpverlening dat er geen tijd- en capaciteitsverlies meer is om de schuldenpositie van de cliënt te inventariseren. Vroegsignalering kan centraal worden geregeld met behulp van voorspelmodellen op basis van (complete) actuele data om gericht hulp te bieden voor de achterstanden onbeheersbaar wordt. De (landelijke) schuldenproblematiek kan op basis van de beschikbare data snel en transparant in beeld worden gebracht voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming. Voordelen die naar onze mening niet genegeerd kunnen worden. Met onze visie op een toekomstbestendige schuldenaanpak willen we richting geven aan de toekomst van de deurwaarder.

Enorme besparingen

  • Schuldhulpverleners hoeven niet langer omslachtige en lange schuldinventariseringstrajecten uit te voeren;
  • Deurwaarders wordt alle correspondentie in het kader van de inventarisatie van schulden bespaard;
  • De foutmarge, waarbij de inventarisatie onvolledig of achterhaald is, wordt sterk beperkt;
  • Hersteltrajecten om een inventarisatie te repareren zijn niet meer nodig;
  • De doorlooptijden van de inventarisatie worden spectaculair verkort. Een inventarisatie kan binnen een dag worden gerealiseerd, waar nu sprake is van maandenlange trajecten;
  • Schulphulp kan sneller starten en het ontstaan van nieuwe problematische schulden kan worden beperkt;
  • Deurwaarders kunnen betere en passender inningsmaatregelen kiezen omdat ze rekening kunnen houden met de actuele omstandigheden.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback