Nieuws

Update gedupeerde Toeslagenaffaire

17 mei 2022

Update afhandeling private schulden gedupeerde ouders Toeslagenaffaire

In een eerder nieuwsbericht van 11 januari 2022 hebben we de afhandeling van de private schulden in relatie tot het aflopen van de incassopauze toegelicht. Private schulden moeten door de gedupeerden zelf worden ingediend bij Sociale Banken Nederland (SBN), die de schulden bij de schuldeisers verifieert en ze vervolgens rechtstreeks betaald. Op 14 april 2022 is de 10e voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen gepubliceerd, waarin een overzicht is opgenomen van de afhandeling van de private schulden. Kort samengevat, het eind is nog lang niet in zicht.

Aflopende pauzeknop en executiemaatregelen

Als het moratorium voor een gedupeerde ouder afloopt voordat de schulden door SBN zijn opgepakt, lopen zij in theorie het risico dat ze – als zij nog openstaande schulden hebben waarvoor bij de rechter een executoriale titel is gehaald – worden geconfronteerd met een hervatting van de incasso, in het ergste geval zelfs met de executie van een beslaglegging of uithuiszetting.

Omdat de afloop van het moratorium voor ouders veel impact heeft, wordt er met alle betrokken partijen – zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), SBN en de VNG – nauw samengewerkt om de hervatting van de incasso te voorkomen. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat er, voor zover bekend, nog geen beslaglegging of uithuiszetting bij gedupeerde ouders of toeslagpartners heeft plaatsgevonden vanwege private schulden die bij SBN kunnen worden opgelost.

Prioritering SBN-schulden waarvan de pauzeknop op korte termijn afloopt

SBN prioriteert ingediende schulden als het moratorium op korte termijn afloopt. De ouders waarvoor het moratorium het eerst afloopt, worden het eerst geholpen. Als contact is gelegd met de schuldeisers, wordt het risico van de hervatting van de incasso voor de schulden die binnen de kaders van het beleidsbesluit vallen verder geminimaliseerd.

Zelf de private schulden melden bij SBN

Het blijft echter essentieel dat de ouder zich meldt bij SBN. In de processen van Syncasso is een extra communicatiestroom ingericht die ervoor zorgt dat de gedupeerden geïnformeerd en geholpen worden om hun private schulden bij SBN te melden. Daarnaast ontvangen ouders minimaal 2 maanden voordat hun moratorium afloopt een brief van SBN waarin zij worden aangespoord hun private schulden in te dienen bij SBN. Als zij dit nog niet hebben gedaan, worden zij in de 14 dagen voor het daadwerkelijk aflopen van het moratorium door SBN gebeld (behalve als zij eerder hebben aangegeven niet door de overheid gebeld te willen worden, of indien geen telefoonnummer bekend is).

Schulden rechtstreeks indienen door de gerechtsdeurwaarder

SBN voert momenteel een uitvoeringstoets uit om te onderzoeken wat ervoor nodig is om schuldenlijsten van Schuldenwijzer.nl rechtstreeks in te laten dienen door gerechtsdeurwaarderskantoren. De uitkomst van de uitvoeringstoets wordt naar verwachting op 19 mei besproken in de Tweede Kamer. Over de uitkomst van die bespreking zullen we u in een volgende update informeren.

Gedupeerde ouders beter helpen bij het oplossen van de private schulden

Syncasso doet op allerlei manieren haar best om de gedupeerden te motiveren om hun schulden op snel bij SBN in te dienen. Daarvoor hebben we alle gedupeerden en compleet overzicht van alle schulden toegezonden. In veel gevallen is dat uitgebreider dan het overzicht dat van Schuldenwijzer.nl kan worden gedownload. Naast de communicatie van SBN heeft dat nog steeds niet in alle gevallen het gewenste resultaat opgeleverd. Terwijl de oplossing al maanden op tafel ligt:  laat de gerechtsdeurwaarders de private schulden rechtstreeks met SBN en de schuldeisers afhandelen zonder daar de gedupeerden mee te belasten. Steeds meer incassopauzes verlopen waardoor het risico toeneemt dat ondanks de zorgvuldigheid van schuldeisers en gerechtsdeurwaarders om de gedupeerden met rust te laten, het niet uit te sluiten valt dat er toch per abuis de incasso hervat wordt. Hoe sneller besloten wordt om de gerechtsdeurwaarders te laten helpen, hoe beter dat voor iedereen is.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback