Nieuws

SyncassoLab start nieuw onderzoek werking verzendenveloppen

12 mei 2016

SyncassoLab start nieuw onderzoek werking verzendenveloppen

Komende maand starten we een onderzoek naar het effect van ons logo op de enveloppen waarin sommaties worden verstuurd. Het logo kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Reden voor ons SyncassoLab om dit verder te onderzoeken.

Positieve en negatieve effecten

De effecten zitten vooral in de verwachtingen die bij de debiteurklanten worden opgeroepen door de envelop. Het logo maakt duidelijk dat de afzender over de financiële situatie van de debiteurklant communiceert. Dat werkt verhelderend en zelfs motiverend voor debiteurklanten die het betalingsprobleem willen oplossen, maar schrikt debiteurklanten die dit niet willen (of kunnen) waarschijnlijk af. SyncassoLab meet welk effect van het logogebruik op de envelop het sterkst is.

Logo en illustraties

Een tweede vraag die in dit onderzoek gesteld wordt is of de aanwezigheid van het logo het effect van de illustraties in de eerder geteste geïllustreerde enveloppen beïnvloedt. Dat onderzoek liet zien dat een ondersteunende illustratie op een envelop een positief effect heeft op contact en betaling wanneer dat ingezet wordt bij de eerste sommatie en bij debiteurklanten met relatief lage schulden. Het achterliggende idee voor de inzet van de geïllustreerde envelop is dat het de debiteurklant het gevoel geeft controle te hebben over de situatie. Het laat in simpele stappen zien hoe ze het probleem kunnen oplossen. Voor mensen met een relatief hoge schuld sluit deze boodschap (‘volg deze stappen en je probleem is opgelost’) niet aan bij hun perceptie van het probleem: zij geloven niet dat ze in een paar simpele stappen het probleem kunnen oplossen.

Effect van aan- of afwezigheid van Syncassologo op geïllustreerde envelop

De vraag hoe het logo van Syncasso het effect van de illustratie op de envelop beïnvloedt is behalve praktisch (wat werkt het beste) ook theoretisch interessant. Een herkenbaar logo van een incasso-organisatie zou het omgekeerde effect van de illustratie kunnen hebben. Waar de illustratie debiteurklanten aantrekt en het gevoel geeft dat de inhoud van de envelop kan helpen om een probleem op te lossen, schrikt het logo deze reactie wellicht wel af.

Veel variabelen

Van alle enveloppen die in het kader van dit onderzoek wordt de dag van verzending bijgehouden. Ook wordt bijgehouden of de ontvangers van de enveloppen binnen 14 dagen na ontvangst contact opnemen en/of betalingen doen. Daarnaast worden sociaal-demografische gegevens, gegevens over hun betalingsachterstand en eventueel andere beschikbare gegevens verzameld om de resultaten zo uitgebreid mogelijk te analyseren.

Waarom iets aan het toeval overlaten, als je het zeker weet met SyncassoLab?

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteuren en te analyseren welke incasso-aanpak het beste werkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met klanten, universiteiten, hogescholen en ketenpartners. Uitgangspunt van SyncassoLab is de missie van Syncasso: incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan de beste incassoresultaten verbeteren, het vergt ook borging van de “care” component in onze incassowaarden. SyncassoLab zorgt voor een stroom van innovaties.

Wilt u meer weten over onze onderzoeken en de implementatie van de resultaten? Neem dan contact met ons op! sales@syncasso.nl of bel naar 0888 – 444 111

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback