Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

SyncassoLab start nieuw onderzoek werking verzendenveloppen

SyncassoLab start nieuw onderzoek werking verzendenveloppen

Komende maand starten we een onderzoek naar het effect van ons logo op de enveloppen waarin sommaties worden verstuurd. Het logo kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Reden voor ons SyncassoLab om dit verder te onderzoeken.

Positieve en negatieve effecten

De effecten zitten vooral in de verwachtingen die bij de debiteurklanten worden opgeroepen door de envelop. Het logo maakt duidelijk dat de afzender over de financiële situatie van de debiteurklant communiceert. Dat werkt verhelderend en zelfs motiverend voor debiteurklanten die het betalingsprobleem willen oplossen, maar schrikt debiteurklanten die dit niet willen (of kunnen) waarschijnlijk af. SyncassoLab meet welk effect van het logogebruik op de envelop het sterkst is.

Logo en illustraties

Een tweede vraag die in dit onderzoek gesteld wordt is of de aanwezigheid van het logo het effect van de illustraties in de eerder geteste geïllustreerde enveloppen beïnvloedt. Dat onderzoek liet zien dat een ondersteunende illustratie op een envelop een positief effect heeft op contact en betaling wanneer dat ingezet wordt bij de eerste sommatie en bij debiteurklanten met relatief lage schulden. Het achterliggende idee voor de inzet van de geïllustreerde envelop is dat het de debiteurklant het gevoel geeft controle te hebben over de situatie. Het laat in simpele stappen zien hoe ze het probleem kunnen oplossen. Voor mensen met een relatief hoge schuld sluit deze boodschap (‘volg deze stappen en je probleem is opgelost’) niet aan bij hun perceptie van het probleem: zij geloven niet dat ze in een paar simpele stappen het probleem kunnen oplossen.

Effect van aan- of afwezigheid van Syncassologo op geïllustreerde envelop

De vraag hoe het logo van Syncasso het effect van de illustratie op de envelop beïnvloedt is behalve praktisch (wat werkt het beste) ook theoretisch interessant. Een herkenbaar logo van een incasso-organisatie zou het omgekeerde effect van de illustratie kunnen hebben. Waar de illustratie debiteurklanten aantrekt en het gevoel geeft dat de inhoud van de envelop kan helpen om een probleem op te lossen, schrikt het logo deze reactie wellicht wel af.

Veel variabelen

Van alle enveloppen die in het kader van dit onderzoek wordt de dag van verzending bijgehouden. Ook wordt bijgehouden of de ontvangers van de enveloppen binnen 14 dagen na ontvangst contact opnemen en/of betalingen doen. Daarnaast worden sociaal-demografische gegevens, gegevens over hun betalingsachterstand en eventueel andere beschikbare gegevens verzameld om de resultaten zo uitgebreid mogelijk te analyseren.

Waarom iets aan het toeval overlaten, als je het zeker weet met SyncassoLab?

SyncassoLab, het innovatiecentrum van Syncasso, doet onderzoek om meer inzicht te krijgen in het gedrag van debiteuren en te analyseren welke incasso-aanpak het beste werkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met klanten, universiteiten, hogescholen en ketenpartners. Uitgangspunt van SyncassoLab is de missie van Syncasso: incassowaarden verbeteren. Dat gaat verder dan de beste incassoresultaten verbeteren, het vergt ook borging van de “care” component in onze incassowaarden. SyncassoLab zorgt voor een stroom van innovaties.

Wilt u meer weten over onze onderzoeken en de implementatie van de resultaten? Neem dan contact met ons op! sales@syncasso.nl of bel naar 0888 – 444 111