Nieuws

Ontruiming voorkomen

02 december 2019

Ontruiming voorkomen als de debiteurklant geen contact opneemt

Blog: Paul Otter

Laatst mocht ik voor Purpose een workshop voor bijzonder beheerders bij banken geven. Die moest gaan over het gedrag van debiteurklanten en hoe je daar als geldverstrekker op in kunt spelen.

In drie sessies heb ik gedeeld hoe wij, als gerechtsdeurwaarders, met het gedrag van mensen met schulden omgaan.

Beïnvloeden

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen hebben we onderzocht hoe we het beste het gedrag van debiteurklanten kunnen beïnvloeden. Daarbij is de belangrijkste uitdaging om contact te krijgen met de debiteurklant. Zonder contact kan je de betalingsachterstand onmogelijk oplossen.

Data

Daarnaast kunnen we met data veel voorspellen: kan iemand wel betalen? En kunnen we op basis van data steeds beter vaststellen welke communicatievorm voor welke persoon het meest geschikt is. Waardoor we beter communiceren met de debiteurklanten die kunnen betalen.

Schrijnende case

Ik sloot de workshop af met een schrijnende case waarin helaas duidelijk wordt dat we nog wel steeds werk te doen hebben. Een bejaard stel met inwonende jonge kleinkinderen betaald de hypothecaire lening niet. Verkoop en ontruiming dreigt!

Een eerdere executieverkoop van de woning was op het nippertje gecanceld door de bank, op humanitaire redenen. Strikte voorwaarde daarvoor was, dat de achterstand niet verder zou oplopen.

Nieuwe beslagen

Na drie nieuwe beslagen op het pensioen wankelt alles weer. Gelukkig trok een medewerker bij ons aan de bel nadat de gemeente zelf beslag had gelegd en de beslagvrijevoet op € 0 had gezet. Die lont in het kruitvat, nota bene door dezelfde gemeente die ook schuldhulp aan dit stel zou moeten verlenen, zette de zaak wel in beweging.

Geen contact

Na een hectische week is de beslagvrijevoet nu juist vastgesteld. Maandelijks ontvangen ze voortaan in ieder geval gevoeg om van te leven en om de achterstand niet meer verder te laten oplopen. Maar de achterstand is nog steeds te hoog en er is nog steeds geen contact met dit stel tot stand gekomen.

Zelfs de schuldhulp van de gemeente krijgt geen contact. Herhaalde huisbezoeken waren niet succesvol. Waarom ze het contact vermijden, kunnen we alleen maar over speculeren. Zeker is wel dat contact een voorwaarde is om een duurzame oplossing te vinden. Helaas is die nog niet in zicht.

Gedwongen beschermingsbewind

Ik vermoed dat er nog meer vorderingen zijn (of komen) die een nieuwe beslagen met zich mee zullen brengen. Een veenbrand dus. Wat mij betreft is dit een perfecte case voor een gedwongen beschermingsbewind (zie ook het artikel van Andre Moerman). Dat heb ik al eerder bij de betreffende gemeente aangegeven. En zal ik ook op blijven aandringen zolang er geen andere oplossing in zicht komt!

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback