Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Lezen ≠ Begrijpen

Lezen ≠ Begrijpen

We weten hoeveel Nederlanders er laaggeletterd zijn, maar niet hoeveel mensen er laaggeletterd zijn bij de schuldhulp en gerechtsdeurwaarders. Onze aanname dat het aantal groter is dan het gemiddelde in Nederland wordt bevestigd door de eerste resultaten van ons onderzoek. Bijna 50% is laaggeletterd.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor laaggeletterden is het moeilijker om hun financiën op orde te houden. Daarom is het belangrijk dat we onderzoeken hoe groot het probleem is en hoe we daarmee het beste om kunnen gaan. In samenwerking met Kredietbank Nederland en Stichting Lezen & Schrijven wordt wetenschappelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit uitgevoerd.

Betere communicatie

Behalve een inventarisatie van de omvang van de problematiek, onderzoeken we ook hoe we laaggeletterden kunnen identificeren in onze databases, zodat we beter met ze kunnen communiceren. Daarvoor wordt met de Stichting Lezen & Schrijven een set basisregels ontwikkeld voor het effectiever communiceren met laaggeletterden over schulden.

Sneller en beter contact, minder narigheid

We gaan op basis van het onderzoek communicatiemiddelen ontwikkelen, testen en daarmee behandeltrajecten inrichten die ervoor zorgen dat we sneller en beter in contact komen met de laaggeletterden om het betalingsprobleem op te lossen. Dat voorkomt dat de schulden verder oplopen met alle stress die daarbij komt. In de video van Stichting Lezen & Schrijven meer over het onderzoek en de achtergronden.