Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Leesvaardigheid onder vijftienjarigen verder afgenomen.

Leesvaardigheid onder vijftienjarigen verder afgenomen.

Extra aandacht voor begrijpelijke incassocommunicatie.

Nederlandse jongeren lopen in toenemende mate het risico om laaggeletterd te worden. Het PISA onderzoek dat de OESO recent publiceerde toont aan dat 24% van de 15-jarigen moeite heeft met lezen en schrijven en 60% alleen leest als het echt moet. Bijna een kwart van de leerlingen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen in de samenleving!

Ruim 1/3 van onze debiteurklanten

In de consumentenportefeuilles (zorgverzekering, energie, water, overheid) die Syncasso behandelt heeft gemiddeld 35% het marketingprofiel Jonge Digitaal. Daarvan zou je op het eerste gezicht verwachten dat die (digi)taalvaardig genoeg zijn om incassocommunicatie te begrijpen.

Het wetenschappelijk onderzoek Gelezen ≠ Begrepen naar de relatie tussen lage taalvaardigheid en schulden dat wij in 2019 publiceerden toonde aan dat 50,3% van de debiteurklanten laaggeletterd is. Bij jongeren tussen 18 en 35 jaar was dat op dat moment al 42%. Een onacceptabel hoog percentage. Het PISA-onderzoek beschrijft dat het aantal 15-jarigen dat moeite heeft met lezen in de afgelopen zes jaar telkens toeneemt. Tussen 2014 en 2018 zelfs met ruim 30%. We moeten er daarom rekening mee houden dat het percentage laaggeletterde jongeren in onze debiteurenportefeuilles nog sterk zal toenemen.

Duidelijke, begrijpelijke incassocommunicatie

Het PISA-onderzoek van de OESO is een waarschuwing dat het percentage jonge, laaggeletterde debiteurklanten de komende jaren fors zal toenemen. Duidelijke, begrijpelijke incassocommunicatie moet helpen voorkomen dat die jongeren in problematische schulden terecht komen. Omdat ze niet begrijpen wat ze moeten doen om hun schulden op te lossen.

Dat levert een enorm maatschappelijk probleem op, waarvoor alle betrokken partijen in de schulddienstverleningsketen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.