Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Kamervragen aan Minister Dekker over te hoge griffierechten

Kamervragen aan Minister Dekker over te hoge griffierechten.

Reactie op Manifest Eerlijke Griffierechten teleurstellend

Op 16 april heeft Minister Dekker een viertal scenario’s aangeboden aan de Tweede Kamer op basis waarvan hij concludeert dat het niet nodig is om een voorstel voor matiging van het griffierecht voor vorderingen vanaf € 500,- te doen.

Op woensdag 25 april a.s. wordt daar tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer over gedebatteerd. De betrokken brancheverenigingen hebben met verbazing gereageerd op de conclusie van de minister, die daarmee het Manifest Eerlijke Griffierechten en de daarin beschreven consequenties van de te hoge griffierechten voor met name het MKB negeert.

Brancheverenigingen / Beroepsorganisaties DB.nu, KBvG, VCMB, VIA en VVCM hebben daarom een brief aan de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid gestuurd met daarin een vijftal vragen die ze graag in het debat aan de orde zien komen (bijlage).

Waarom heeft de minister de opstellers van het Manifest niet geconsulteerd bij de doorrekening van de scenario’s? Moet dat niet alsnog gebeuren? Met welke cijfers zijn de scenario’s doorgerekend? Is er rekening gehouden met de prijselasticiteit van de griffierechten, die immers een grote rol heeft gespeeld in de verminderde instroom van kantonzaken?

De minister heeft bovendien voor de doorrekening van de scenario’s bepaald dat die kostenneutraal moeten zijn. Terwijl daarmee de toegang tot het recht voor met name het MKB ernstig beperkt wordt, waardoor die enorme schade lijden, zoals in het ‘Manifest Eerlijke Griffierechten’ betoogd is.