Nieuws

Jongeren over geld en schulden

23 augustus 2022

In gesprek met jongeren over geld en schulden

Blog: Paul Otter

We vragen vijfentwintig jongeren en een gerechtsdeurwaarder om samen over geld en schulden te praten.

De jongeren druppelen het wijkgebouw binnen. Iemand gaat ze wat vertellen over geld en schulden en heeft pizza’s meegenomen stond er in de aankondiging. Ze zijn best wel geïnteresseerd en stellen veel vragen.

Vanaf achttien jaar moeten ze dus hun eigen zorgverzekering betalen en zorgtoeslag regelen. Waarom, hoe dan, kon dat niet makkelijker? Logische vragen waar niet altijd een begrijpelijk antwoord op te geven is.

Neemt een gerechtsdeurwaarder dan je spullen mee als je schulden hebt? Nee, dat is niet hoe het werkt. Sowieso proberen we eerst contact te zoeken om te bespreken of er betaald kan worden. Wat dan als er weinig geld is? Dan kan het in delen betaald worden. En als er geen geld is? Dan verwijzen we door naar de gemeente, die helpt met het oplossen van de schulden.

Er is ook veel interesse over wat de gerechtsdeurwaarder doet als er wel geld is en er toch niet wordt betaald. Komen we dan de spullen in huis ophalen? Nee, dat doen we eigenlijk niet meer. Tenzij je heel waardevolle spullen hebt, zoals een auto.

Komt er gelijk een gerechtsdeurwaarder als je niet betaald? Nee we proberen altijd eerst om het anders op te lossen. Daarom schrijven we brieven, mailen, sms en Whatsappen we. Wat is regelen dan? Ik leg uit dat als de schuld niet in één keer kan worden betaald, we dat in stukjes doen. Dat we dan moeten bespreken wat elke maand betaald kan worden. Hoeveel geld er elke maand binnenkomt en wat de kosten van huur en de andere vaste lasten zijn, zodat ze de regeling ook echt kunnen volhouden. Ingewikkeld vinden ze, maar het boeit ze ook wel.

Na een intensieve avond ga ik enthousiast en moedeloos naar huis. Enthousiast over deze jongeren met hun nieuwsgierigheid en hun doorvragen. Ze snappen best wel dat schulden een probleem kunnen worden. Maar ik word ook moedeloos, omdat ons systeem zo complex is. Er zijn veel te veel regels over schulden invorderen en hoe je aan schuldhulp kunt komen. Vreemd dat schulden maken dan zo makkelijk gemaakt wordt, werd er door een van de jongeren opgemerkt. Dat is een mooie samenvatting waar ik op dat moment geen antwoord op had.

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder, trekker van het SyncassoLab en Social Responsibility Officer bij Syncasso. Paul schrijft over de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeurwaarder aan de deur en ontwikkelingen in de schulden- en invorderingsketen.

Gerelateerde nieuwsberichten

20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
28 mei 2024

Agressie is soms een kans

Agressie komen we gelukkig weinig tegen in onze dagelijkse werkzaamheden. Afgezet tegen het aantal contactmomenten die we jaarlijks hebben met debiteurklanten is het aantal agressiemeldingen verwaarloosbaar. Om de kans op een agressie incident zo klein mogelijk te maken registreren we alle vormen van agressie en volgen we trainingen om een agressieve situatie te de-escaleren.

Lees meer over: Agressie is soms een kans
23 mei 2024

Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering

Over 3 weken organiseert Syncasso samen met Studiecentrum Kerckebosch het Jaarcongres Schuldenketen. De schuldenketen bestaat uit organisaties die gezamenlijk uitvoering geven aan het voorkomen van problematische schulden, aan verantwoord incasseren en aan het ondersteunen van mensen met problematische schulden.

Lees meer over: Leendert Klokkenburg (SZW) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over herziening stelsel civiele invordering
16 mei 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Chiel Faber, data-analist bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
15 mei 2024

Syncasso trapt Tour du Syncasso af!

Bij Syncasso hechten we veel waarde aan het welzijn van iedereen. Onze collega's stimuleren én motiveren mensen met betalingsachterstanden naar financieel gezond betaalgedrag. Naast financiële vitaliteit richten we ons ook op de vitaliteit van onze medewerkers. Vitaal sterke medewerkers zorgen voor het realiseren van onze missie: duurzaam incasseren. Maar vitaliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Lees meer over: Syncasso trapt Tour du Syncasso af!
Feedback