Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Groeisessie: Ethische kaders A.I. in creditmanagement

Groeisessie

Ethische kaders Artificial Intelligence in creditmanagement

Artificial Intelligence biedt fantastische mogelijkheden om debiteurklanten te beschermen tegen onnodige kosten en problematische schulden. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Er zijn ethische kaders nodig voor de ontwikkeling en toepassingen van A.I. in creditmanagement: Ethics by design.

De belangrijkste publicaties over dit onderwerp zijn door Luciano Floridi en Josh Cowls voor Harvard Data Science Review geconcentreerd in vijf kernprincipes voor ethische AI:

1. Beneficence | Goed doen, bijdragen aan welzijn, waardigheid en duurzaamheid
2. Non-maleficence | Geen kwaad doen, privacy respecteren, misbruik voorkomen
3. Autonomy | Menselijke besliskracht om AI-beslissingen aan te passen
4. Justice | Gerechtigheid, eerlijkheid, solidariteit, non-discriminatie
5. Explicability | Hoe werkt het en wie is daar verantwoordelijk voor?

De afgelopen weken hebben we elk kernprincipe in een artikel de revue laten passeren, waarbij we steeds een aanzet gegeven hebben voor de consequenties van die kernwaarde bij het gebruik van A.I. in creditmanagement. De complete artikelenreeks vindt op www.syncasso.nl/aiethiek.

Groeisessies

In het afgelopen jaar hebben we een aantal Groeisessies georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen die impact hebben of krijgen op onze creditmanagementactiviteiten. We hebben o.a. stilgestaan bij PSD2/Open Banking, Schuldenwijzer en samenwerking in de schulddienstverleningsketen en Creditmanagement in de Corona-crisis.

Met onze relaties hebben we in wisselende gezelschappen de implicaties van die ontwikkelingen besproken. Er is zelfs een productontwikkelingsidee uit voort gekomen: Goed Geregeld, een betalingsregeling die met PSD2 bankrekeninginformatie is afgestemd op de wisselende betaalcapaciteit van de debiteurklant.

Anderhalve-meter sessie

We vinden Ethics by Design voor creditmanagement A.I. een erg goed onderwerp voor een Groeisessie. Maar dan wel rekening houdend met de Corona-maatregelen. Vandaar anderhalve-meter sessies in een beperkt gezelschap. Bij voldoende belangstelling organiseren we een aantal van deze sessies, waarbij we de inzichten uit de vorige sessies steeds meenemen in het volgende gesprek en terugkoppelen aan alle deelnemers.

Wilt u meepraten over AI en ethiek?

Wilt u deelnemen aan deze Groeisessie?  Stuur dan een e-mail naar communicatie@syncasso.nl.