Nieuws

Geregistreerde Schuld Regeling

04 oktober 2021
Interview met Henriëtta Joosten, associate Lector Financial Ethics Hogeschool van Arnhem en Nijmegen[1], praktisch filosoof en nieuwsgierige bedrijfskundige

Op initiatief van Syncasso Gerechtsdeurwaarders is in samenwerking met een ervaringsdeskundige van Movisie en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kosten van gerechtelijke incasso te beperken. In het whitepaper Geregistreerde Schuld Regeling wordt een voorstel gepresenteerd om eerlijker schulden op te lossen. Onnodige kosten die de betaalcapaciteit verder aantasten, escalatie en stress voor de burger met schulden worden hierdoor voorkomen. We hebben een ervaringsdeskundige, een financieel ethicus, schuldeisers, een gerechtsdeurwaarder en een landelijke politicus gevraagd om het voorstel vanuit hun gezichtspunt te belichten. In dit interview stellen we vier vragen aan Henriëtta Joosten over de Geregistreerde Schuld Regeling vanuit het gezichtspunt van de financiële ethiek.

Hoe kijkt u vanuit financiële ethiek naar de Geregistreerde Schuld Regeling?

Ik geloof in een rijke, menselijke financiële ethiek. Als organisatie kijk je niet alleen naar het rendement, maar naar meervoudige waardecreatie. Toegevoegde waarde op financieel vlak én oog voor rechtvaardigheid en duurzaamheid. Met een goede afweging tussen risico en rendement. Rekening houdend met de natuur en de legitimiteit van je activiteiten. Niet makkelijk om die afwegingen te maken en in je processen te verankeren. Maar wel nodig, want hoe je het went of keert, alles is met alles verbonden.

De Geregistreerde Schuld Regeling is een mooie invulling van een groot aantal van deze kernwaarden. De regeling zorgt allereerst voor een rechtvaardiger afweging van de belangen van alle betrokken partijen. Ook speelt de vraag of deze regeling bijdraagt aan een eerlijker verdeling van de welvaart en het welbevinden een rol. Vanuit duurzaamheid levert de Geregistreerde Schuld Regeling niet alleen een bijdrage aan het NU, maar ook voor de generaties die na ons komen. Schuld raakt de hele familie. Ook de kinderen groeien op met stress. Met de Geregistreerde Schuld Regeling blijft dit veel kinderen bespaard.

Financiële ethiek vraagt om breder te kijken. In gesprek te blijven – de wereld verandert voortdurend – en te denken vanuit verantwoordelijkheden. Als organisatie heb je verschillende verantwoordelijkheden:

  • Economische verantwoordelijkheid in de vorm van aandeelhoudersbeloning en de continuïteit van je bedrijf.
  • Wettelijke verantwoordelijkheid, je houdt je als bedrijf aan de wet waarin de normen en waarden van de samenleving besloten zijn. Met de Geregistreerde Schuld Regeling proberen we de wetgeving net een beetje andere kernwaarden mee te geven.
  • Morele verantwoordelijkheid, om met veel meer belangen van (toekomstige) participanten en belanghebbenden rekening te houden.
  • Publieke verantwoordelijkheid, die wordt vaak vergeten. Publiekelijk meespreken over de vraag hoe we onze samenleving en samenwerking willen vormgeven. Met dit voorstel geven wij hier invulling aan.
GSR wil schulden oplossen, maar met minder kosten voor de debiteurklant. Wie zou de kosten voor de coördinerend deurwaarder moeten dragen? De debiteurklant vanuit de besparing? De schuldeiser vanuit de beperking van afschrijvingen en procesrisico? Of een verdeling?

Niet de debiteurklant in ieder geval. Daar is het ons juist om te doen, om die te ontzien. De schuldeiser en de samenleving moeten die kosten dragen. In ieder geval moet de overheid de kosten van de audit dragen. Er staan immers ook forse besparingen tegenover, bijvoorbeeld bij de rechtelijke macht.

De kantonrechter toetst ‘ambtshalve’ de rechtmatigheid van de vordering in een procedure. Kan de gerechtsdeurwaarder dat net zo onpartijdig doen bij GSR?

Dat denk ik wel. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan om naar de rechter te gaan en niet te kiezen voor de Geregistreerde Schuld Regeling. We moeten ook nadenken of iemand bij nader inzien de Regeling kan opzeggen. Wat voor situatie ontstaat er dan? En er is natuurlijk de audit.

Hoe zou de verdeling van de beschikbare betaalcapaciteit vanuit Ethisch perspectief plaats moeten vinden? Naar rato van de hoofdsom? Of naar preferentie – bijvoorbeeld van de overheid? Of…

Er zijn verschillende manieren om naar de verdeling van de betaalcapaciteit te kijken, naast de hoogte van de vordering. Op dit moment geldt de preferentie van de overheid: zij krijgt voorrang. Maar er zijn andere criteria denkbaar. Hoe lang bestaat een schuld al? Komt de schuldeiser zelf in de problemen als hij maar weinig betaald krijgt uit de verdeling? Denk aan het MKB. De gerechtsdeurwaarder moet zorgen voor een eerlijke verdeling. Hoe dat moet gebeuren en wat ‘eerlijk’ inhoudt, zijn vragen die ons allemaal aangaan. De Geregistreerde Schuld Regeling is aanleiding om het publieke gesprek daarover te voeren. Je moet de verdeling uiteindelijk kunnen verantwoorden rekening houdend met meervoudige waarde voor alle betrokken partijen en een fatsoenlijke wereld.

In het volgende interview spreken we met Marc Mulder, ervaringsdeskundige namens Movisie, over de Geregistreerde Schulden Regeling.

Het whitepaper over de Geregistreerde Schuld Regeling kunt u hier downloaden. Reageren op dit interview? Stuur een e-mail naar communicatie@syncasso.nl

[1] Tot september 2021

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback