Nieuws

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

26 juli 2019

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

KBvG Filtermodel ad. 2013 afstoffen!

Gerechtsdeurwaarder Paul Otter neemt regelmatig een gast mee op zijn deurwaardersroute. Omdat ketenpartners in de schulddienstverlening nog te vaak een achterhaald beeld hebben van het werk en de manier van doen van de deurwaarder. Elkaar en elkaars werkzaamheden beter leren kennen, helpt om de samenwerking te verbeteren. De meeste uitdagingen in de keten vragen om samenwerking en gebruikmaking van elkaars kennis en ervaring. Vandaag ging een medewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee met Paul. Die wilde behalve kennismaken, ook met Paul van gedachten wisselen over onze ideeën voor een ‘eenvoudige’ gerechtelijke incassoprocedure. En wat wij denken over het idee om de kantonrechter ‘onder verband van vonnis’ een betalingsregeling af te laten spreken.

Eenvoudige gerechtelijke incassoprocedure

Terwijl er momenteel veel te doen is over de ‘ambtshalve toetsing’ van verstekzaken, zijn plannen voor  een ‘eenvoudige’ gerechtelijke incassoprocedure, die alle partijen minder tijd en geld gaan kosten, extra welkom. In maart 2013 heeft KBvG samen met Capgemini consulting hiervoor het Filtermodel voor ontwikkeld. Helaas was er toen te weinig draagvlak voor. Maar het levert zeker waarde op om daar nog eens goed naar te kijken als we de gerechtelijke incassoprocedures willen vereenvoudigen.

Kort samengevat, komt het Filtermodel erop neer dat de Gerechtsdeurwaarders voor het aanbrengen van de zaak bij de Kantonrechter in overleg met de burger/schuldenaar vaststelt of er sprake is van een geschil over de vordering. Vanuit het gezichtspunt dat de kantonrechter er is voor geschilbeslechting, kan als het alleen gaat om het vaststellen van de betalingsverplichting vervolgens een veel eenvoudiger incassoprocedure gevolgd worden. Kwaliteit en integriteit van de ‘filtering’ door de gerechtsdeurwaarders wordt in een verordening KBvG Normen voor Kwaliteit vastgelegd, verplicht geaudit en valt onder het tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders.

De voordelen van het filtermodel: (1) het isoleren van verstekzaken, (2) een effectieve inzet van alternatieve geschilbeslechting, (3) onderscheid van incassozaken naar communicatiekanaal en rechtsgebied, (4) het aanhouden van incassozaken en (5) een intensieve bevraging van de schuldenaar voor het indienen van de dagvaarding. Dat resulteert in een afname van het aantal incassozaken dat bij de rechtbank belandt en in een toename van de efficiëntie waarmee de rechtbank deze zaken kan behandelen. Op basis van de toenmalige berekeningen leverde het ook nog eens een besparing van ruim € 40 miljoen op. De moeite waard om nog eens naar te kijken.

Overigens is Syncasso van mening dat de ambtshalve toetsing ook prima aan de gerechtsdeurwaarders kan worden overgelaten. Die zijn (ook) door de Kroon aangesteld en intensief gereguleerd en gecontroleerd.

Betalingsregeling ‘onder verband van vonnis’

In aanmerking nemend wat de gerechtsdeurwaarder allemaal doet en gedaan heeft om een passende, haalbare betalingsregeling af te spreken met de burger, zijn wij niet zo enthousiast over het idee om als dat voorafgaand aan de gerechtelijke procedure niet gelukt is, onder verband van vonnis door de kantonrechter af te laten spreken. Ook in de wetenschap dat na drie maanden de meeste betalingsregelingen niet meer nagekomen worden, zou je dan alsnog de inzet van dwangmaatregelen moeten overwegen om de ‘regeling’ weer op gang te brengen. Beter om vóór de gang naar de rechter een passende betalingsregeling te verplichten, denken wij.

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Het Filtermodel van KBvG illustreert goed hoe samenwerking waarde toevoegt aan de schulddienstverleningsketen. Door ketenpartners in hun kracht te zetten wordt de keten als geheel sterker, kostenefficiënter, beter en sneller.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback