Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

Eenvoudiger gerechtelijke incassoprocedure

KBvG Filtermodel ad. 2013 afstoffen!

Gerechtsdeurwaarder Paul Otter neemt regelmatig een gast mee op zijn deurwaardersroute. Omdat ketenpartners in de schulddienstverlening nog te vaak een achterhaald beeld hebben van het werk en de manier van doen van de deurwaarder. Elkaar en elkaars werkzaamheden beter leren kennen, helpt om de samenwerking te verbeteren. De meeste uitdagingen in de keten vragen om samenwerking en gebruikmaking van elkaars kennis en ervaring. Vandaag ging een medewerker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid mee met Paul. Die wilde behalve kennismaken, ook met Paul van gedachten wisselen over onze ideeën voor een ‘eenvoudige’ gerechtelijke incassoprocedure. En wat wij denken over het idee om de kantonrechter ‘onder verband van vonnis’ een betalingsregeling af te laten spreken.

Eenvoudige gerechtelijke incassoprocedure

Terwijl er momenteel veel te doen is over de ‘ambtshalve toetsing’ van verstekzaken, zijn plannen voor  een ‘eenvoudige’ gerechtelijke incassoprocedure, die alle partijen minder tijd en geld gaan kosten, extra welkom. In maart 2013 heeft KBvG samen met Capgemini consulting hiervoor het Filtermodel voor ontwikkeld. Helaas was er toen te weinig draagvlak voor. Maar het levert zeker waarde op om daar nog eens goed naar te kijken als we de gerechtelijke incassoprocedures willen vereenvoudigen.

Kort samengevat, komt het Filtermodel erop neer dat de Gerechtsdeurwaarders voor het aanbrengen van de zaak bij de Kantonrechter in overleg met de burger/schuldenaar vaststelt of er sprake is van een geschil over de vordering. Vanuit het gezichtspunt dat de kantonrechter er is voor geschilbeslechting, kan als het alleen gaat om het vaststellen van de betalingsverplichting vervolgens een veel eenvoudiger incassoprocedure gevolgd worden. Kwaliteit en integriteit van de ‘filtering’ door de gerechtsdeurwaarders wordt in een verordening KBvG Normen voor Kwaliteit vastgelegd, verplicht geaudit en valt onder het tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders.

De voordelen van het filtermodel: (1) het isoleren van verstekzaken, (2) een effectieve inzet van alternatieve geschilbeslechting, (3) onderscheid van incassozaken naar communicatiekanaal en rechtsgebied, (4) het aanhouden van incassozaken en (5) een intensieve bevraging van de schuldenaar voor het indienen van de dagvaarding. Dat resulteert in een afname van het aantal incassozaken dat bij de rechtbank belandt en in een toename van de efficiëntie waarmee de rechtbank deze zaken kan behandelen. Op basis van de toenmalige berekeningen leverde het ook nog eens een besparing van ruim € 40 miljoen op. De moeite waard om nog eens naar te kijken.

Overigens is Syncasso van mening dat de ambtshalve toetsing ook prima aan de gerechtsdeurwaarders kan worden overgelaten. Die zijn (ook) door de Kroon aangesteld en intensief gereguleerd en gecontroleerd.

Betalingsregeling ‘onder verband van vonnis’

In aanmerking nemend wat de gerechtsdeurwaarder allemaal doet en gedaan heeft om een passende, haalbare betalingsregeling af te spreken met de burger, zijn wij niet zo enthousiast over het idee om als dat voorafgaand aan de gerechtelijke procedure niet gelukt is, onder verband van vonnis door de kantonrechter af te laten spreken. Ook in de wetenschap dat na drie maanden de meeste betalingsregelingen niet meer nagekomen worden, zou je dan alsnog de inzet van dwangmaatregelen moeten overwegen om de ‘regeling’ weer op gang te brengen. Beter om vóór de gang naar de rechter een passende betalingsregeling te verplichten, denken wij.

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Het Filtermodel van KBvG illustreert goed hoe samenwerking waarde toevoegt aan de schulddienstverleningsketen. Door ketenpartners in hun kracht te zetten wordt de keten als geheel sterker, kostenefficiënter, beter en sneller.