Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Digitaal Beslagregister beschermt mensen met schulden

Digitaal Beslagregister beschermt mensen met schulden

Den Haag, 22 december 2015 – Het beslagvrij inkomen van mensen met schulden wordt per 1 januari 2016 beter beschermd dankzij de invoering van het Digitaal Beslagregister (DBR). Het register zorgt er ook voor dat onnodige gerechtelijke procedures en beslagen worden voorkomen. Met de komst van het register zijn gerechtsdeurwaarders verplicht alle beslagen op inkomsten, zoals loon, uitkering en toeslagen, te registreren in dit register. Gerechtsdeurwaarders hebben daardoor landelijk inzicht in alle gelegde beslagen op inkomsten.

Het Digitaal Beslagregister is een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het register is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), die medeverantwoordelijk is voor de uitvoering van het register, en subsidies van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beslagvrij inkomen gewaarborgd
De komst van het Digitaal Beslagregister is zowel gunstig voor mensen met schulden als voor gerechtsdeurwaarders en schuldeisers. Het register draagt eraan bij dat mensen met schulden in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien, doordat het beslagvrij inkomen wordt gewaarborgd. Daarnaast zorgt het ervoor dat onnodige gerechtelijke procedures en beslagen op inkomsten worden voorkomen als betaling daarvan niet mogelijk lijkt.

Jaarlijks wordt er ongeveer 330.000 keer beslag op inkomsten gelegd blijkt uit gegevens van de KBvG. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat mensen waarbij meerdere beslagen op de inkomsten zijn gelegd vaker in de problemen komen. “Door de komst van het Digitaal Beslagregister wordt een deel van dit probleem opgelost,” zegt Michael Brouwer, voorzitter van de commissie DBR en algemeen directeur van deurwaarders- en incasso-organisatie Syncasso. “Aan de hand van de gegevens in het beslagregister kunnen gerechtsdeurwaarders voortaan goed beoordelen of een beslag op het inkomen mogelijk is met behoud van het beslagvrij inkomen.”

Groot maatschappelijk probleem opgelost
Het Digitaal Beslagregister lost volgens Brouwer een groot maatschappelijk probleem op. “Gerechtsdeurwaarders dienen met de komst van het register niet alleen het belang van de burger maar ook die van hun opdrachtgevers en de overheid. Dit is de aanleiding geweest voor de KBvG en SNG om dit register op te zetten,” zegt Brouwer. “Vanwege de grote toegevoegde waarde van het beslagregister verwachten we dat de Belastingdienst op termijn ook zal aansluiten bij dit register. Daarmee ontstaat een volledig en actueel overzicht van de beslagen.”

Het Digitaal Beslagregister is na het VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) de tweede grote innovatie op initiatief van de KBvG. Beide overzichten hebben als doel het beschermen van beslagvrij inkomen van mensen met schulden en het voorkomen van onnodige beslagmaatregelen of gerechtelijke procedures.

Syncasso infographic

Klik op de infographic om deze in hoge resolutie te bekijken

Over de KBvG
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid’. Aan deze taak wordt op verschillende manieren invulling gegeven. De KBvG stelt bijvoorbeeld verordeningen op waarin wordt bepaald hoe de gerechtsdeurwaarders hun beroep uit moeten oefenen of waarin wordt bepaald aan welke kwaliteitseisen hun onderneming moet voldoen. Ook heeft de KBvG bepaald dat ieder lid opleidingen moet volgen ter bevordering van de vakbekwaamheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat‐gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid van de KBvG. De beroepsorganisatie voor gerechtsdeurwaarders ontstond op 15 juli 2001 en is gevestigd in Den Haag. Meer informatie is te vinden via https://www.kbvg.nl.

Blijft op de hoogte en volg ons op Twitter of LinkedIn.

Dit bericht delen via: