Nieuws

Bewijs en verhaal: essentieel voor de gerechtsdeurwaarder!

23 maart 2018

Bewijs en verhaal: essentieel voor de gerechtsdeurwaarder!

Voordat een gerechtsdeurwaarder bij iemand aan de deur komt, is er op zijn kantoor al veel gebeurd.  Twee zaken lopen als een rode draad door de behandeling van een opdracht aan een gerechtsdeurwaarder: het bewijsbaar zijn van de vordering én de aanwezigheid van verhaal (betaalcapaciteit).

Voordat een gerechtsdeurwaarder een opdracht in behandeling neemt, heeft de schuldeiser diverse incassopogingen gedaan. Voor een betalingsachterstand verstuurt de schuldeiser na de factuur meestal een herinnering, aanmaning en een zogenaamd wikbrief waarmee de incassokosten verschuldigd worden. Vaak worden er aanvullend ook sms’en verstuurd of gebeld. Als de inspanningen van de schuldeiser niet helpen, kan een gerechtsdeurwaarder de vordering krijgen met de opdracht te incasseren.

Controle op bewijsbaarheid

De gerechtsdeurwaarder checkt dan eerst of alles klopt. Met andere woorden: is de vordering bewijsbaar als die bij de rechter komt? Als dat niet zo is, kost een gang naar de rechter alleen maar geld. Als een verweer bekend is, wordt dat beoordeeld en weersproken. Vaak kan dan al een oplossing worden bereikt. Als er echt een inhoudelijk geschil is en de opdrachtgever denkt een goede kans te maken, dan volgt een gang naar de rechter die in het geschil beslist. In de praktijk zijn er niet veel inhoudelijke geschillen. De meeste zaken (afhankelijk van het soort tussen de 75% en 90%) worden als verstekvonnis (gedaagde verschijnt dan niet) afgedaan door de rechter.

Check op betaalcapaciteit

Daarnaast checken gerechtsdeurwaarders of ze de betrokken klantdebiteur kennen. Daarvoor kijken ze in hun database of de betrokkene recent een zaak heeft gehad en hoe die is verlopen. Als een eerdere zaak niet is geïncasseerd en er is weinig kans op incasso, dan overleggen ze met de opdrachtgever wat verder te doen. Het Digitale Beslagregister (DBR) dat sinds 2016 verplicht is voor gerechtsdeurwaarders, is hierbij van groot belang. Voor het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van een vonnis of het leggen van beslag op inkomsten checken gerechtsdeurwaarders het DBR. In het DBR staan de beslagen van gerechtsdeurwaarders op inkomsten, zoals loon, uitkering of pensioen. Gerechtsdeurwaarders zijn druk bezig met een V2.0  van het DBR waarin alle beslagen worden geregistreerd, ook die van de diverse belastingdeurwaarders. Ook de insolventieregisters, waarin faillissementen, curatelen en bewindvoeringen worden bijgehouden, zouden aan het DBR gekoppeld moeten worden.

In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, heeft het geen enkele zin voor een gerechtsdeurwaarder beslag te leggen als de schuldenaar niet kan betalen. Natuurlijk zijn er mensen  mét geld, die vinden dat ze niet kunnen betalen. En mensen die echt geen geld hebben, maar dat niet communiceren…. Het is dan aan de gerechtsdeurwaarder om de juiste inschatting te maken en dat is niet altijd eenvoudig.

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback