Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Bankbeslag en de Beslagvrije Voet

Bankbeslag en de Beslagvrije Voet

De Nationale ombudsman stelt voor om de Beslagvrije Voet ook te gaan hanteren als er bij een consument een Bankbeslag wordt gelegd. Begin dit jaar hebben minister Klijnsma, De Nationale Ombudsman, een aantal overheidsinstanties en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders hierover met elkaar gesproken. Thema van de bijeenkomst was ‘Burgers mogen van overheidsinstanties en van gerechtsdeurwaarders verwachten dat deze – bij beslag op hun bankrekening – (op verzoek) een bedrag vrijlaten ter hoogte van de beslagvrije voet.’  Maar dat is helaas nog niet zo eenvoudig te realiseren.

Geen wettelijke verplichting

Op dit moment is nog niet in de wet vastgelegd dat bij een bankbeslag rekening moet worden gehouden met de bescherming van de beslagvrije voet. Dat kan tot situaties leiden waarbij iemand die al door een loonbeslag van de beslagvrije voet moet rondkomen, door een bankbeslag onder het bestaansminimum terecht komt. Daardoor nog verder in de financiële problemen komt omdat andere financiële verplichtingen (ook) niet meer voldaan kunnen worden. Dat kan de bedoeling niet zijn, helaas werkt het op dit moment wel zo. Zo lang de wet het niet regelt, moeten we het samen oplossen.

Op verzoek

Voor loonbeslagen moet verplicht vooraf het Digitaal Beslag Register geraadpleegd worden en worden we (ook) door de werkgever of uitkeringsinstantie geïnformeerd als er al andere loonbeslagen gelegd zijn. Daarmee wordt voorkomen dat iemand door loonbeslag onder de beslagvrije voet terecht komt.

Probleem bij een Bankbeslag is, dat de beslaglegger vooraf niet weet hoeveel saldo er op de rekening(en) staat. We worden alleen achteraf geïnformeerd of er voldoende saldo op de rekening(en) stond om het bankbeslag te voldoen. En het kan tot vier weken duren voor er antwoord komt van de bank. Om dat te veranderen zien we voorlopig nog niet gebeuren. Dus moeten we het samen oplossen.

Als u door een bankbeslag onder de beslagvrije voet komt, kunt u het beste zelf zo snel mogelijk contact met ons zoeken. Op onze website vindt u onderaan de pagina hulpmiddelen om uw persoonlijke beslagvrije voet te berekenen. Verder hebben we in de meest gestelde vragen en antwoorden veel informatie over het bankbeslag en de beslagvrije voet.

Vereenvoudiging van de beslagvrije voet

De minister heeft op aandringen van de KBvG belooft om de berekening van de beslagvrije voet te vereenvoudigen. Dat vinden wij ook hoognodig. Dus als u er niet uitkomt, stuur dan een email naar bvv@syncasso.nl met uw dossiernummer en uw vraag. Dan helpen wij u met de berekening en kunnen we snel een bankbeslag opheffen als u daardoor onder de beslagvrije voet komt.