Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Workshop crisiscommunicatie en datalekken

Workshop crisiscommunicatie en datalekken

In het creditmanagement vakgebied gaan we om met gevoelige persoonsinformatie. Binnen afdelingen en tussen samenwerkingspartners worden bestanden en rapportages uitgewisseld die als ze (onbeveiligd) op de verkeerde plek terecht komen onmiddellijk het risico van een datalek opleveren. Duidelijke afspraken, goede samenwerking en eenduidige communicatie tussen samenwerkingspartners zijn cruciaal om dat te beheersen.

Op 16 november heeft Syncasso over dit onderwerp in het Studio Centrum op het Mediapark in Hilversum een ontbijtsessie voor relaties georganiseerd. De bijeenkomst ging van start met een korte uiteenzetting van het juridische kader door onze jurist Mark Getkate. Vervolgens presenteerde journalist Gerrit Hofstra een aantal recente praktijkvoorbeelden uit het nieuws, om duidelijk te maken dat datalekken in allerlei organisaties voor komen. Moraal van het verhaal: het is niet afwachten of er een datalek zal plaatsvinden, maar wanneer dat het geval zal zijn. Een goede voorbereiding op zo’n situatie is dan ook geen luxe. Een goed draaiboek, basisscripts voor de communicatie naar de verschillende partijen en een slagvaardig crisisteam vormen de basis voor die voorbereiding. Ervaring doet de rest…

Daarom werd de bijeenkomst vervolgd met een workshop aan de hand van een drietal casussen, om zelf te ervaren wat er op je afkomt als de pers lucht krijgt van een datalek. Met maar een heel korte voorbereiding werd een team van vier aanwezigen voor de camera’s gezet en onderworpen aan een kruisverhoor door de aanwezige journalisten die gevormd werden door de andere teams. Vervolgens keken we op een groot scherm naar de video-opnamen van de verschillende persconferenties. Hoewel alle teams het er op camera best goed van af brachten, was iedereen het erover eens dat het een heel waardevolle ervaring was.

Onze volgende workshop organiseren we voor een klein gezelschap dat bestaat uit woningcorporaties, energieleveranciers, netbeheerders en banken. Onderwerp van gesprek is dan Vroeg signalering. Omdat hiervoor veel initiatieven lokaal worden ontwikkeld, gaan we op zoek naar best practices en mogelijke verbeterpunten om binnen de kaders van de regelgeving effectievere informatie voor alle betrokken partijen te kunnen produceren. Om daarmee sneller en beter problemen te signaleren en te voorkomen dat die zich verergeren.
CrisiscommunicatieWorkshopcrisiscommunicatie 16 november 2016