Nieuws

Waarom is de vereenvoudigde beslagvrije voet er nog niet?

14 januari 2019

Waarom is de vereenvoudigde beslagvrije voet er nog niet?

Blog: Paul Otter

Op 7 maart 2017 werd de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (BVV) aangenomen door het demissionair kabinet. Dat onderstreepte het belang wel, dacht ik. De verwachting was dat deze regels begin 2019 zouden worden ingevoerd. Maar onlangs mochten we in een brief van Staatssecretaris Van Ark lezen dat invoering toch met enkele jaren is uitgesteld…

Sociale zekerheid

Als een gerechtsdeurwaarder beslag legt op periodieke betalingen (zoals inkomen en uitkering) dan valt niet alles daarvan onder het beslag. Het deel van de inkomsten dat de burger blijft ontvangen heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is in feite een uitvloeisel van een grondrecht: sociale zekerheid. Het borgt een bedrag voor de noodzakelijke uitgaven en zorgt tegelijkertijd dat de schuld betaald wordt.

Bijstandsnorm

De hoogte van die beslagvrije voet is afhankelijk van de woonvorm, woonkosten, inkomsten en de zorgkosten. De hoofdregel voor de beslagvrije voet is dat een burger 90% van de toepasselijke bijstandsnorm mag blijven ontvangen. Op https://www.kbvg.nl/beslagvrijevoet kunt u voor uw eigen situatie de beslagvrije voet berekenen.

Tachtiger jaren

Gerechtsdeurwaarders maken dagelijks mee dat de huidige regelgeving niet voldoet. De huidige methodiek voor het berekenen van de beslagvrije voet werkt niet. De regelgeving voor de berekening van de beslagvrije voet stamt namelijk uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Toen waren er geen zorg-, kind- of huurtoeslagen en hadden mensen één baan of uitkering. De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft daarom op 30 juni 2017 een preadvies, een voorstel tot wetswijziging, aan de toenmalige staatssecretaris Kleinsma aangeboden.

Verkeerde berekening

Voor de huidige regelgeving is het essentieel is dat de burger, bij wie beslag is gelegd, zelf gegevens aanlevert. En dat gebeurt te weinig. Schattingen zijn dat in 50 tot 70% van de gevallen, de beslagvrije voet verkeerd wordt berekend. Die schatting van foutief berekenende beslagvrije voet onderstreept het belang van de nieuwe wet.

Belang

Die schatting van 50 tot 70% foutief berekenende BVV onderstrepen het belang van de nieuwe wet. De BVV is in feite een uitvloeisel van een grondrecht: sociale zekerheid. De BVV borgt een bedrag voor de noodzakelijke uitgaven en tegelijkertijd dat de schuld betaald wordt. Gerechtsdeurwaarders maken dagelijks mee dat de huidige regelgeving niet voldoet en hebben daarom het initiatief tot deze wetgeving genomen.

Risico

Risico van een verkeerd berekende beslagvrije voet kan zijn dat er nieuwe schulden ontstaan. Dat is wrang want de beslagvrije voet is juist bedoeld om een minimum te garanderen waarmee de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud kunnen worden betaald.

Nieuwe methodiek

In de nieuwe methodiek wordt de beslagvrije voet geautomatiseerd vastgesteld. Alle benodigde info wordt digitaal opgevraagd. De foutkans bij de berekening van de beslagvrije voet daalt daardoor aanzienlijk.

ICT-problemen

Sinds het aannemen van de wet zijn er twee jaar voorbijgegaan. In die twee jaren is het door ICT-problemen bij de Belastingdienst en het UWV niet gelukt om een nieuwe rekenmodule te bouwen. Dat is de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG), de ICT-dochter van de KBvG, wél gelukt. Tevens beschikt SNG al jaren over alle benodigde informatiestromen zoals de Basisregistratie personen en de UWV Polis die daarvoor nodig zijn. Kortom, de rekenmodule is voor 80% gereed!

Onnodig wachten

Het schrijnende is dat het dus wel mogelijk is om een juiste beslagvrije voet te berekenen, maar dat het tegelijkertijd nog steeds verkeerd berekend wordt. Gerechtsdeurwaarders zijn boos. Nog jaren wachten tot Belastingdienst en UWV hun zaakje op orde hebben is onnodig! De methodiek van de SNG kan worden overgenomen en, wat mij betreft, nog dit jaar worden ingevoerd.

Paul Otter is gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De KBvG zorgt voor een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders bij de uitvoering van hun taken, met oog voor beide partijen. Paul blogt regelmatig over actuele zaken.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback