Nieuws

Voorspelmodellen onmisbaar voor gerechtelijke incasso

30 juli 2018

Voorspelmodellen onmisbaar
voor gerechtelijke incasso

Toen wij in 2009 begrepen dat de griffierechten enorm zouden gaan stijgen, voor hoofdsommen net boven € 500 tot wel 270%, zijn we gaan nadenken hoe we het risico van overhaalbare vorderingen zouden kunnen beperken. Met data-analyse van historische portefeuilles hebben we de data-elementen geïdentificeerd die significant zijn voor een betrouwbare voorspelling van de verhaalbaarheid.

Op basis van deze dataelementen hebben we een data driven scoremodel gebouwd dat we ‘Verhaalscore’ hebben genoemd omdat het de verhaalbaarheid van een vordering voorspelt. Daarmee adviseren we onze opdrachtgevers om een vordering die minnelijk niet wordt opgelost al dan niet gerechtelijk te gaan incasseren.

Doorontwikkeling

Sindsdien hebben we honderdduizenden vorderingen met Verhaalscore beoordeeld en het model doorlopend verbeterd. Daardoor is de betrouwbaarheid van de voorspelling nog verder toegenomen. We kunnen er kasstroomprognoses mee maken: hoeveel kasstroom er wanneer wordt gegenereerd uit de verschillende aanleveringen. We kunnen er debiteurenportefeuilles mee waarderen, bijvoorbeeld om de balanswaarde daarvan vast te stellen.

Een doorbraak in onze debiteurenbenadering is dat we Niet-Kunners van Niet-Willers kunnen onderscheiden met ons voorspelmodel. Het voorspelmodel rekent een ‘passende’ betalingsregeling uit voor debiteuren die niet in één keer kunnen betalen.

Voortschrijdend inzicht

Oorspronkelijk ontwikkeld om kosten te besparen voor de eigen organisatie en onze opdrachtgevers, is Verhaalscore essentieel geworden om debiteuren te beschermen tegen incassokosten die ze niet kunnen dragen. Daarmee voorkomen we een stapeling van kosten, die helaas vaak de opmaat is voor de ontwikkeling van een problematische schuldsituatie. Dat veroorzaakt niet alleen veel stress voor de debiteur maar brengt ook een veelvoud aan maatschappelijke kosten om de schuldsituatie te saneren. Bovendien zorgt Verhaalscore ervoor dat we het MVO-beleid van onze opdrachtgevers en Syncasso ook in het incassoproces gestalte kunnen geven.

Voorspelmodel onmisbaar voor gerechtelijke incasso

Alle partijen die bij gerechtelijke incasso betrokken zijn, debiteur, opdrachtgever en gerechtsdeurwaarder, hebben belang bij een zorgvuldige afweging of gerechtelijke incasso en de bijbehorende kosten opwegen tegen de persoonlijke en maatschappelijke schade die dat met zich meebrengt. Zonder daarbij het principe uit het oog te verliezen dat een openstaande rekening betaald moet worden. Een voorspelmodel zoals Verhaalscore is daarbij onmisbaar.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback