Nieuws

Syncasso jaarverslag 2019

16 juni 2020

Syncasso jaarverslag 2019
Stevige basis voor een onzekere toekomst

Ons jaarverslag verschijnt middenin de Covid-19 crisis. We zijn trots op wat we samen in 2019 gepresteerd hebben. Maar hebben zorgen over de maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ons in 2020 en 2021 te wachten staan.

Stevige basis

Onze strategische doelen en de koers die we daarvoor in 2019 hebben uitgezet, bieden houvast voor de toekomst. In 2019 hebben we laten zien waar we voor staan en hoe we de toekomst zien. Onze belangrijkste strategische keuzes zijn het nemen van verantwoordelijkheid in het schuldendomein, kiezen voor corporate opdrachtgevers, vernieuwen van onze IT omgeving en voortdurend verbeteren en innoveren op basis van data. Ons fundament is ons team: bevlogen vakmensen die met plezier samenwerken en zich elke dag inzetten om betere oplossingen te realiseren.

Tevreden over 2019

In 2019 scoorden we de hoogste incassowaarden en de beste kwalitatieve performance voor onze opdrachtgevers. In constructie overleg met onze opdrachtgevers hebben we de wederzijdse processen steeds beter op elkaar afgestemd. Ons bedrijfsresultaat en onze liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s waren nog nooit zo goed. De efficiency van onze processen verbeterde door doorlooptijdverkorting op basis van kwaliteit. De focus van ons financiële beleid lag in 2019 op de optimalisatie van ons rendement. Noodzakelijk, omdat de gerechtsdeurwaardersbranche steeds verder krimpt. Een belangrijke oorzaak daarvoor is nog steeds het te hoge griffierecht, waardoor het kostenrisico om een gerechtelijke procedure te starten groot is. Daarnaast optimaliseren opdrachtgevers hun processen, waardoor ze minder opdrachten overdragen. Ondanks deze krimp, namen de omzet en het rendement van Syncasso in 2019 toe. Ons rendement overtrof in 2019 zelfs onze prognoses. Hierdoor konden we onze schuldpositie versneld afbouwen en ontstond er meer ruimte voor (toekomstige) investeringen.

Vooruitblik

2019 was een goed jaar. In 2020 gaan we verder op deze ingeslagen weg. We werken met opdrachtgevers die uitstekend bij ons passen en actief willen samenwerking om elkaar te versterken. We blijven ons inzetten voor begrijpelijke en toegankelijke incassocommunicatie in zowel het minnelijke als het gerechtelijke incassoproces. We focussen meer op de lange termijn e­ffecten van ons handelen. Waardoor we alleen acties inzetten die het gewenste resultaat opleveren, zonder het probleem te verschuiven naar een andere schuldeiser.

De verwachtingen voor 2020 zijn onzeker. Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening zien we door het Covid-19 virus een omzetdaling door het tijdelijk on-hold zetten van incassomaatregelen. Het is nog onduidelijk of, en zo ja welk deel van deze omzet later alsnog wordt gerealiseerd.

Syncasso zet in op ICT-investeringen die lange termijn waarde opleveren voor onze opdrachtgevers, partners in de schulddienstverleningsketen en onze eigen organisatie. En bijdragen aan sociaal maatschappelijke waarden. Met onze ICT-roadmap willen we data toegankelijk maken voor de lange termijn. Met Artificial Intelligence en Machine Learning zorgen we voor de optimale connectie met opdrachtgevers en andere partners in de schulddienstverlening.

We willen ons team bedanken voor hun inzet, loyaliteit en gedrevenheid. En onze opdrachtgevers, leveranciers en ketenpartners voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking.

We Cash.
We Care.

Michaël Brouwer, Joop Tromp, Jemuël Wilkes en Clemens Waters.
Directie Syncasso

Bekijk hier het jaarverslag 2019 van Syncasso.
Syncasso Jaarverslag 2019

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback