Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Syncasso jaarverslag 2019

Syncasso jaarverslag 2019
Stevige basis voor een onzekere toekomst

Ons jaarverslag verschijnt middenin de Covid-19 crisis. We zijn trots op wat we samen in 2019 gepresteerd hebben. Maar hebben zorgen over de maatschappelijke en economische ontwikkelingen die ons in 2020 en 2021 te wachten staan.

Stevige basis

Onze strategische doelen en de koers die we daarvoor in 2019 hebben uitgezet, bieden houvast voor de toekomst. In 2019 hebben we laten zien waar we voor staan en hoe we de toekomst zien. Onze belangrijkste strategische keuzes zijn het nemen van verantwoordelijkheid in het schuldendomein, kiezen voor corporate opdrachtgevers, vernieuwen van onze IT omgeving en voortdurend verbeteren en innoveren op basis van data. Ons fundament is ons team: bevlogen vakmensen die met plezier samenwerken en zich elke dag inzetten om betere oplossingen te realiseren.

Tevreden over 2019

In 2019 scoorden we de hoogste incassowaarden en de beste kwalitatieve performance voor onze opdrachtgevers. In constructie overleg met onze opdrachtgevers hebben we de wederzijdse processen steeds beter op elkaar afgestemd. Ons bedrijfsresultaat en onze liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s waren nog nooit zo goed. De efficiency van onze processen verbeterde door doorlooptijdverkorting op basis van kwaliteit. De focus van ons financiële beleid lag in 2019 op de optimalisatie van ons rendement. Noodzakelijk, omdat de gerechtsdeurwaardersbranche steeds verder krimpt. Een belangrijke oorzaak daarvoor is nog steeds het te hoge griffierecht, waardoor het kostenrisico om een gerechtelijke procedure te starten groot is. Daarnaast optimaliseren opdrachtgevers hun processen, waardoor ze minder opdrachten overdragen. Ondanks deze krimp, namen de omzet en het rendement van Syncasso in 2019 toe. Ons rendement overtrof in 2019 zelfs onze prognoses. Hierdoor konden we onze schuldpositie versneld afbouwen en ontstond er meer ruimte voor (toekomstige) investeringen.

Vooruitblik

2019 was een goed jaar. In 2020 gaan we verder op deze ingeslagen weg. We werken met opdrachtgevers die uitstekend bij ons passen en actief willen samenwerking om elkaar te versterken. We blijven ons inzetten voor begrijpelijke en toegankelijke incassocommunicatie in zowel het minnelijke als het gerechtelijke incassoproces. We focussen meer op de lange termijn e­ffecten van ons handelen. Waardoor we alleen acties inzetten die het gewenste resultaat opleveren, zonder het probleem te verschuiven naar een andere schuldeiser.

De verwachtingen voor 2020 zijn onzeker. Op het moment van het vaststellen van de jaarrekening zien we door het Covid-19 virus een omzetdaling door het tijdelijk on-hold zetten van incassomaatregelen. Het is nog onduidelijk of, en zo ja welk deel van deze omzet later alsnog wordt gerealiseerd.

Syncasso zet in op ICT-investeringen die lange termijn waarde opleveren voor onze opdrachtgevers, partners in de schulddienstverleningsketen en onze eigen organisatie. En bijdragen aan sociaal maatschappelijke waarden. Met onze ICT-roadmap willen we data toegankelijk maken voor de lange termijn. Met Artificial Intelligence en Machine Learning zorgen we voor de optimale connectie met opdrachtgevers en andere partners in de schulddienstverlening.

We willen ons team bedanken voor hun inzet, loyaliteit en gedrevenheid. En onze opdrachtgevers, leveranciers en ketenpartners voor het vertrouwen en de plezierige samenwerking.

We Cash.
We Care.

Michaël Brouwer, Joop Tromp, Jemuël Wilkes en Clemens Waters.
Directie Syncasso

Bekijk hier het jaarverslag 2019 van Syncasso.
Syncasso Jaarverslag 2019