Nieuws

Syncasso Groeisessie Geregistreerde Schuldregeling

11 mei 2022

 

Als er beslag is gelegd op inkomsten (loonbeslag) om schulden af te lossen, is daarmee de volledige afloscapaciteit van de debiteurklant gebruikt. Het deel van de inkomsten dat niet onder het beslag valt is de beslagvrije voet. Die is nodig om in het levensonderhoud van de debiteurklant te voorzien, zoals de kosten voor huisvesting, energie en boodschappen. Daardoor is er geen afloscapaciteit voor andere schulden. Als gevolg daarvan zullen eventuele andere schuldeisers zelf (ook) een beslag op inkomsten leggen om hun achterstanden betaald te krijgen. Want als ze dat doen, delen ze naar rato van de hoogte van hun vordering mee in de beschikbare afloscapaciteit boven de beslagvrije voet. Maar elk volgend beslag brengt griffierechten en proceskosten met zich mee. De geregistreerde schuldregeling (GSR) biedt daar een oplossing voor: uit de afloscapaciteit van het beslag worden (met toestemming van de debiteurklant) ook alle andere schulden betaald. In deze Syncasso Groeisessie bespraken we met vertegenwoordigers uit de brede schulddienstverleningsketen over de kansen en aandachtspunten om GSR te realiseren.

Ketenpartners denken mee over Geregistreerde Schuldregeling

In een gemêleerd gezelschap van Tweede Kamerleden, vertegenwoordigers van schuldeisers, de rechterlijke macht, sociaal raadslieden, NVVK, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders bespraken we de kansen en aandachtspunten van de GSR.

De deelnemers waren het er unaniem over eens dat de GSR de beslagvrije voet beter beschermt en nieuwe schulden en een escalatie van kosten voorkomt. Meerdere deelnemers gaven aan dat oplossingen die uit de praktijk komen pragmatisch zijn, goed werken en in een behoefte voorzien. Dat geldt zeker ook voor de GSR. De ICT-infrastructuur voor de GSR is al beschikbaar door het Digitale Beslagregister van de SNG waarin alle gerechtsdeurwaarders de beslagen op inkomsten registreren. En met Carola Schouten als nieuwe Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verwachten de deelnemers dat er momentum is om deze verbetering snel te kunnen realiseren.

Motie aan de Minister om GSR uit te werken

Nadat het White paper Geregistreerde Schuldregeling eind 2021 aan haar werd aangeboden, hebben Tweede Kamerleden Hülya Kat (D66) en Don Ceder (CU) een motie ingediend met het verzoek aan de Minister om het voorstel voor de geregistreerde schuldregeling uit te werken en eind 2022 aan de Tweede Kamer te presenteren. Die motie is aangenomen en daarmee is een belangrijke stap naar de realisatie van de GSR gezet. Alle deelnemers aan de Groeisessie hebben hun medewerking toegezegd om het Ministerie waar nodig te informeren en zich in te willen zetten om de Geregistreerde Schuldregeling.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback