Nieuws

Syncasso Data Analyse

05 oktober 2018

Syncasso Data Analyse

Altijd op zoek naar de beste, meest accurate voorspelling

Jeff Reijans is Onderzoeker bij Syncasso en dagelijks bezig met het analyseren van onze data en het ontwikkelen van (voorspel)modellen. Dit jaar heeft hij het executive programma Impactvolle Marketing Analist van de Rijksuniversiteit Groningen afgerond.

Zoeken naar de beste informatie

Informatie kan wanneer je die efficiënt inzet enorme voordelen opleveren voor je organisatie. De uitdaging zit vooral in de technieken om die informatie te ontsluiten, omdat die vaak verstopt is in transactionele, openbare of ongestructureerde data. Voor Syncasso is die uitdaging extra interessant.  Marketing analyse richt zich standaard op het verkopen van producten of diensten. Dat gaat bij ons niet op. Er is een andere benadering nodig om betaalbeslissingen voor incasso te doorzien. Onze analyses richten zich op het herkennen van gedragspatronen en die proberen te beïnvloeden. Daarvoor werken we samen met de gedragspsychologen van de RUG.

Mensen niet onnodig belasten

Ons werk heeft daadwerkelijk impact op onze incassocommunicatie. We doen interessant statistisch onderzoek hoe verschillende mensen reageren op verschillende betaalverzoeken. We variëren de boodschap, het kanaal, de toon en de vormgeving in AB testen. Dat biedt ons de mogelijkheid om eindeloos te testen en te verbeteren. Vrij uniek aan Syncasso is dat ze naast het incasseren van vorderingen er veel energie in steken om dat op een sociaal verantwoorde manier te doen. Onze voorspelmodellen zorgen ervoor dat mensen die niet kunnen betalen, niet onnodig belast worden met ambtshandelingen en de extra kosten die dat met zich meebrengt.

Meest accurate voorspelling

Een mooi voorbeeld is ons voorspelmodel Verhaalscore. Dat is in 2012 ontwikkeld en daar zijn we bijna dagelijks mee bezig om dat door te ontwikkelen. Er zijn steeds meer databronnen beschikbaar, onder andere omdat Syncasso zelf telkens meer data registreert. We updaten het model continue met nieuwe informatiebronnen. Consequentie daarvan is dat selectie van de variabelen dynamisch verandert.  Informatie die eerder voorspelkracht opleverde, kan door nieuwe relevantere informatie komen te vervallen.  We zijn altijd op zoek naar de beste, meest accurate voorspelling. Afgezet tegen de referentiestroom kunnen we precies in kaart brengen wat het verschil maakt.

Nieuw algoritme voor Lang Lopende zaken

Op basis van data analyse van onze historische portefeuilles heb ik een algoritme ontwikkeld dat specifiek kijkt naar dossiers waarin een jaar (of langer) na betekening van het vonnis geen geldstroom op gang gekomen is. Het algoritme adviseert of doorbehandeling zinvol is door de kans te berekenen dat in de komende twaalf maanden een geldstroom op gang komt in het dossier. Hierbij kon ik helemaal blanco beginnen aan het bouwen van een model. Vanaf het definiëren en ontwerpen/ontwikkelen tot het daadwerkelijk testen van het scoringsmodel met collega’s op verschillende afdelingen. Mooi om te zien hoe het project in de organisatie wordt omarmd en direct wordt ingezet.

Meer plannen dan tijd

Er liggen nog een heleboel projecten op de plank die we graag willen oppakken. Wat levert tekstanalyse in ons Contact Center op bijvoorbeeld? Met machine learning de bezetting van ons Contact Center afstemmen op de campagnes. Waar leveren neurale (zelflerende) netwerken de meeste waarde op voor Syncasso. Meer plannen dan tijd, helaas.

Functie van de gerechtsdeurwaarder verandert

De gerechtsdeurwaarder heeft toegang tot specifieke, gevoelige informatie. Het gaat niet alleen meer over geld incasseren, maar met die informatie moet de gerechtsdeurwaarder ook inzicht bieden in de ontwikkeling van een vorderingenportefeuille. Steeds beter de waaromvraag achter het betaalgedrag beantwoorden. De gerechtsdeurwaarder wordt naast een juridisch dienstverlening in die zin ook een informatieleverancier. Daarmee neemt zijn maatschappelijke waarde nog verder toe.

Gerelateerde nieuwsberichten

09 juli 2024

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen

Samenwerking in de schulddienstverleningsketen is een voorwaarde om problematische schulden te voorkomen en op te lossen. Syncasso onderhoudt daarom via haar Social Responsibility Officer actief het contact met het schulddienstverleningsnetwerk om verbeteringskansen te signaleren en te realiseren.

Lees meer over: Samenwerking in de schulddienstverleningsketen
04 juli 2024

Mee met de gerechtsdeurwaarder

Regelmatig neem ik mensen mee op bij mijn huisbezoeken als gerechtsdeurwaarder. Zoals politici, pers en stakeholders om hen een realistisch beeld te geven van het werk van de gerechtsdeurwaarder en waar we in de praktijk mee te maken krijgen. Niet alleen de huisbezoeken zelf maar ook de vele stakeholders en de maatschappelijke aandacht voor schulden: hoe vinden we daar onze weg in?

Lees meer over: Mee met de gerechtsdeurwaarder
25 juni 2024

Lees mee met de verhalen van ons team

In deze serie leert u de mensen achter Syncasso kennen. Met deze keer Esther Verstraten, deurwaarder bij Syncasso.

Lees meer over: Lees mee met de verhalen van ons team
25 juni 2024

Syncasso Tour du Syncasso

Van 12 tot 14 juni hebben onze sportieve collega’s een mooie tocht van meer dan 500 km gemaakt langs al onze Syncasso-kantoren, allemaal voor het goede doel: de Hersenstichting. Op dag één trapten ze van Arnhem naar Utrecht, met een stevige portie wind door het Groene Hart naar Rotterdam, om te eindigen in het bruisende Amsterdam. Op dag twee trotseerden ze de polders richting Leeuwarden, gevolgd door een prachtige rit door natuurgebieden terug naar Arnhem.

Lees meer over: Syncasso Tour du Syncasso
20 juni 2024

Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres

Op donderdag 13 juni vond de derde editie van het Jaarcongres Schuldenketen plaats bij Villa Jongerius in Utrecht. Syncasso organiseerde samen met Kerckebosch Studiecentrum dit congres over de groeiende uitdagingen rondom financiële verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers.

Lees meer over: Terugblik 3e editie van het Schuldenketencongres
18 juni 2024

Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’

Op 10 juni waren we aanwezig bij de door Wijzer in geldzaken georganiseerde netwerkbijeenkomst ‘Geldlessen voor de toekomst’. Een waardevol evenement waar vooral docenten uit primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en partners uit de financiële sector bijeenkwamen ter bevordering van de financiële educatie in Nederland.

Lees meer over: Syncasso aanwezig bij Wijzer in geldzaken bijeenkomst: ‘Geldlessen voor de toekomst’
11 juni 2024

Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023

2023 was door economische en maatschappelijke onzekerheden een uitdagend jaar. Maar het bood ook kansen om te groeien en onze dienstverlening verder te verbeteren. We hebben in 2023 niet alleen onze bedrijfsdoelstellingen behaald, maar ook onze maatschappelijke betrokkenheid verder vergroot. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van ons team zorgden voor groei en een verdere versterking van onze marktpositie.

Lees meer over: Onze Cash- en Care-jaarverslagen 2023
04 juni 2024

Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’

In het afgelopen decennium is de overgang in gang gezet van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij. Dit heeft impact op schuldeisers en alle andere partijen die een rol hebben in het voorkomen en oplossen van schulden. Het vraagt zowel inzicht in de oorzaken van schuldenproblematiek als ideeën voor mogelijkheden om deze te voorkomen en op te lossen.

Lees meer over: Chi Lueng Chiu spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over ‘Homo Collaboratus’
30 mei 2024

Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen

Over 2 weken is de 3e editie van het Jaarcongres Schuldenketen en bespreken we samen hoe de schuldenketen een positieve bijdrage kan leveren in de steeds uitdagendere financiële verantwoordelijkheid die burgers dragen.

Lees meer over: Anna Custers (HVA) spreekt tijdens Jaarcongres Schuldenketen over financieel welzijn jongvolwassenen
Feedback