Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Accepteren Meer informatie

Startbijeenkomst Kopgroep Social Responsible Credit Management

Startbijeenkomst Kopgroep Social Responsible Credit Management

Voor Syncasso is sociaal verantwoord incasseren een belangrijk kwaliteitsaspect van de dagelijkse werkzaamheden. Daarom zijn we blij met het initiatief van Aqturion en sluiten we ons daarbij van harte aan.

Clemens Waters, directeur Kwaliteit, Compliance en Legal vertegenwoordigde Syncasso tijdens een interactieve bijeenkomst van de kopgroep die samen met Aqturion een nieuwe normering en certificering voor Social Responsible Credit Management (SRCM) ontwikkelen.

In een open uitwisseling van ideeën werd met de kopgroep van gedachten gewisseld over de thema’s, inrichting en het toetsingsmodel voor SRCM. Daarbij kwam onder andere een inventarisatie van de onderwerpen aan de orde, afstemming van de begripsbepalingen die voor de normering gebruikt worden, het ontwerp van de normen zelf, hoe de auditing en certificering van de normering plaats zal vinden en tenslotte de projectplanning om op korte termijn te starten met de certificeringen.

Afgesproken is om vanaf juli 2019 te starten met de certificeringen volgens een volwassenheidsmodel dat uit vier stappen bestaat. De vier volwassenheidsstappen die zijn samengevat als beheerst, gedefinieerd, gemanaged die bij elkaar leiden tot de vierde en laatste volwassenheidsstap: optimalisatie, waarbij de organisatie proactief gericht is op het systematisch verbeteren van processen in relatie tot de maatschappelijke effecten daarvan.